En kjent kulturtopp i Oslo har vært under etterforskning i over tre år for flere voldtekter. Saken ble først offentlig kjent i fjor høst, men politiet har ikke villet gå ut på antall fornærmede i saken.

Nettavisen er kjent med at det skal dreie seg om totalt 13 fornærmede kvinner. Flere av sakene strekker seg mange år tilbake i tid, og den første anmeldelsen kom i 2015.

Mannen har ikke blitt fremstilt for varetektsfengsling, men politiet ser alle sakene i sammenheng.

- Det overrasker meg ikke at det er så mange kvinner, og det er mulig det er flere fornærmede der ute som ikke har turt å si fra. I så fall bør de kontakte politiet snarest, sier bistandsadvokat for flere av kvinnene Anne Kristine Bohinen til Nettavisen.

- Jeg håper at saken snart er klar for en påtaleavgjørelse da enkelte av mine klienter er inne på sitt fjerde år med venting.

Thomas Benestad er også oppnevnt som bistandsadvokat i saken, men han har ikke hatt mulighet for å kommentere saken.

Les også: Kulturtopp siktet for flere voldtekter

- Uriktige anklager fremsettes

Forsvarer for den siktede mannen er kjent med antall fornærmede i saken, og liker dårlig at Bohinen i offentlighet gjentar oppfordringen om å anmelde.

- Bistandsadvokatens oppfordring synes likelydende med den som tidligere er fremsatt av henne. Jeg sa da jeg fant en slik oppfordring spesiell. Det gjør jeg fremdeles. Å gjøre seg til målbærer for offentlige oppfordringer slik som her, i en konkret straffesak under etterforskning, opplever jeg at ligger langt utenfor arbeidsoppgavene til en oppnevnt bistandsadvokat i den konkrete sak, sier advokat Elisabeth Myhre til Nettavisen.

- Uriktige anklager om voldtekt vet vi at fremsettes. Det er flere eksempler fra rettspraksis på at personer er domfelt for dette.

Den siktede mannen i 40-årene har tidligere hatt lederstillinger i ulike deler av mediebransjen og kulturlivet. De yngste fornærmede kvinnene skal ha vært i tenårene da voldtektene skal ha skjedd.

Da Nettavisen omtalte saken i november i fjor, var det åtte fornærmede. Kilder opplyste også om at politiet ikke kunne utelukke at siktelsen ville bli utvidet til å gjelde flere kvinner.

I slutten av januar i år omtalte Dagbladet at politiet etterforsket nye saker mot kulturtoppen. En endelig avgjørelse fra politiet er blitt utsatt flere ganger, ettersom de har måttet foreta mer etterforskning når det har kommet nye anmeldelser.

- Jeg kan forstå at politiet trenger tid til å etterforske så mange saker. Samtidig mener jeg at fremdriften med fordel kunne vært bedre. Dersom fremdriften skyldes ressursmangel i politiet, bør dette være et alvorlig varsel til politikerne, om å tilføre politiet og påtalemyndigheten tilstrekkelig med ressurser til å utøve sitt virke til gode for samfunnet, sier Bohinen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Nachspiel

Flere av voldtektene kulturpersonligheten er beskyldt for skal dreie seg om såkalte «sovevoldtekter», som skal ha skjedd på nachspiel i forbindelse med kulturbegivenheter.

I noen av tilfellene skal også partydopet MDMA ha blitt brukt på nachspielene. Nettavisen har ikke fått bekreftet om noen av de fornærmede kvinnene inntok dette frivillig.

I saken mot mannen er det både fornærmede kvinner som har anmeldt mannen selv, men det er også saker som har kommet til som følge av vitneavhør og opplysninger som har tilfalt politiet, ifølge Dagbladet.

- Det er vanskelig å avdekke uriktige anklager, og det er derfor helt avgjørende at denne etterforskningen, slik som alle andre, får gjennomføres i sitt tempo i henhold til straffeprosesslovens regler, sier Myhre.

- Jeg frykter at en generell oppfordring, som bistandsadvokaten nå på nytt fremmer, kan bidra til uriktige anklager. Dette ved at bistandsadvokaten tilsynelatende gir nye anklager legitimitet gjennom egne spekulasjoner, og tilsynelatende holdninger.

Nettavisen er kjent med at en av politiets utfordringer er mangel på tekniske spor. Mye av etterforskningen skal ha dreid seg om hva siktede og de fornærmede kvinnene har forklart i avhør.

Sentralt står såkalt modus, eller fremgangsmåte. En rekke av de fornærmede kvinnene skal i avhør har forklart seg om tilnærmet like fremgangsmåter når de har vært utsatt for overgrep.

Politiadvokat Hilde Strand ønsker ikke å kommentere saken.