Gå til sidens hovedinnhold

Kun ett land er tregere enn Norge

Norge blir forbikjørt av nesten hele Europa. Se listen og diskuter.

10 RASKE:Kan du trafikkreglene?


Det er ingen hemmelighet at veistandarden i Norge ikke er like høy som i de fleste andre land i Europa.

En ting er alle de unødvendige ulykkene som kunne vært unngått med bedre veistandard, men også tiden det tar å transportere folk og varer drøyer med dårlige veier.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har utarbeidet en ny rapport som sammenligner reisetid mellom de største byene i 13 land i Europa.

Resultatene viste, ikke overraskende nok, at Norge er en av Europas største sinker. Det er faktisk kun Albania som er verre.

HVA BØR GJØRES? Si din mening nederst

Jeg frykter at hvis det ikke skjer noe drastisk her til lands, så vil vi havne helt nederst på listen til neste år

- Og Albania driver og bygger ut veiene sine nå. Så jeg frykter at hvis det ikke skjer noe drastisk her til lands, så vil vi havne helt nederst på listen til neste år, sier leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) Vilrid Femoen til Nettavisen.

OFV sammenlignet blant annet strekningene Oslo - Trondheim og Stockholm - Gøteborg, hvor avstandene henholdsvis er 498 km og 469 km.

Resultatet viste at man bruker over to timer mer i reisetid mellom de norske byene.

- Det sier litt om hvilket potensial vi har når det gjelder fremkommelighet, økonomi og miljø, sier Femoen.

LES OGSÅ: - Derfor er norske veier så dårlige

Dårlig veistandard
Hovedårsaken til at vi er en av de største sinkene i hele Europa, er nettopp en for dårlig veistandard.

- Før vi får flere veier så må vi få bedre kvalitet på de veiene vi allerede har. Spesielt på de strekningene mellom storbyene, sier Femoen.

Hun forteller at da man sammenlignet strekningene Malmö – Stockholm og Oslo – Bergen, fant man ut at i Sverige hadde de en gjennomsnittsfart som lå over 30 km/t enn på strekningen i Norge.

- Det er den tekniske standarden på veien, fartsgrensene og trafikkmengden som er hovedårsakene til at gjennomsnittsfarten er mye tregere her til lands, sier Femoen.

Rapporten viser videre at hvis du sammenligner strekningene Oslo - Stavanger og Porto - Faro i Portugal på henholdsvis 558 km og 556 km, så tar det 2 timer og 48 min lenger å kjøre mellom de norske byene.

Det er kanskje på tide at norske vegbrukere begynner å stille krav

- Det finnes ingen lover, forskrifter eller normaler som sier noe om når målene om effektiv, sikker og miljømessig vegtransport skal nås. Det er kanskje på tide at norske vegbrukere begynner å stille krav til slikt, sier Femoen.

LES OGSÅ:- Vi vil ha vei nå!

Minst 92 år til før veiene blir bra
Dårlig veistandard kan gi mange negative ringvirkninger.

- Spesielt med hensyn til distrikts- og næringspolitikken. Det bør være en statlig oppgave å legge kjøreforholdene bedre til rette for næringsdrivende og persontrafikken, sier Femoen.

Hun forteller at i løpet av de tre siste årene, har veistandarden forbedret seg med litt under 1 prosent årlig.

- Ved inngangen av 2006 hadde 5 prosent av stamveinettet god veistandard. Ut i løpet av neste år så vil kun 8,4 prosent av stamveinettet ha fullgod standard, forteller Femoen.

Hun forteller at dersom man fortsetter i dette tempoet, vil det ta rundt 92 år før hele stamveinettet har fullgod standard.

- Og da har jeg regnet med at man har forbedret veinettet med 1 prosent i året, og det er i raskere tempo enn hva myndighetene har gjort hittil, sier Femoen.

Femoen vektlegger at dette betyr at når neste års Najonal Transportplan fremlegges, bør man ha tatt høyde for en raskere utbyggingstakt enn det man har hatt så langt.

PROVE.no:Er du bedre enn 18-åringene?

Oversikt over gjennomsnittlig kjøretid for personbil mellom de største byene i et utvalg land i Europa:

LAND

Veid gjennomsnittlig kjørehastighet for personbil (km/t)

Frankrike

110,3

Tyskland

109,0

Portugal

98,8

Østerrike

98,3

Danmark

97,3

Storbritannia

96,0

Sveits

91,8

Sverige

88,1

Finland

78,4

Irland

74,4

Polen

71,9

Norge

68,2

Albania

65,5

KILDE: OFV / Rambølls rapport

Les hele rapporten her

LES OGSÅ: - Dette er Norges verste vei

Det siste fra Nettavisen Motor:

- Se Toyotas bestselger

- Disse dagene bulker vi mest

- 28 milliarder til bilindustrien

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor

Hvordan ligger Norge så dårlig an. Hva kan gjøres? Diskuter her:

Reklame

Siste sjanse: Salg på Pyton-helt, Pondus og mye annet

Kommentarer til denne saken