Gå til sidens hovedinnhold

Kundene skal avsløre NSB

NSB og Jernbaneverket skjuler forsinkelser. Nå skal kundene få sannheten frem i lyset.

Mangelfull punktlighetsstatistikk og «lure» punktlighetsdefinisjoner bidrar til at NSB og Jernbaneverket skjuler det reelle omfanget av forsinkelser overfor kunder og eiere.

Nå vil Forbrukerrådet la kundene avsløre antallet forsinkelser.

I perioden mandag 8. august til og med fredag 19. august oppfordres alle passasjerer på intercity-strekningene på Østlandet å rapportere inn forsinkelser via mobiltelefonen.

Skjuler reell punktlighet
- Statistikken som føres fra Jernbaneverket i dag viser ikke hvor store forsinkelsene er, sier fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet Anne Haabeth Rygg til NA24.

Rygg burde vite hva hun snakker om da hun tidligere var informasjonssjef i NSB.

Togtest.no skal synliggjøre antall forsinkelser
- Vi har i dag ikke tilgang til offisiell statistikk på hvor store forsinkelser som rammer passasjerene. Vi ber nå derfor passasjerene i østlandsområdet om hjelp til å få et bilde av situasjonen. Ved hjelp av en enkel mobilapplikasjon kan togpassasjerer melde fra hvis de kaster bort tid på perrongen de neste 14 dagene, forteller Rygg, .

For å melde inn forsinkelser går du til www.togtest.no.

- Vi måler reiser mellom alle stasjoner på strekningene Lillehammer-Oslo, Halden-Oslo og Skien-Oslo. Dette er de tre strekningene som ofte omtales som InterCity-triangelet, og er av de mest trafikkerte strekningene i landet. Informasjonen vi får fra pendlerne gjennom togtesten de neste to ukene, håper vi vil gi oss bedre kunnskap om hvordan situasjonen faktisk er ute i toget og på perrongen, sier Rygg.

Målet med togtesten er å synliggjøre togens daglige punktlighet.

- Dette materialet skal vi bruke i vårt arbeid for passasjerrettigheter og bedre togtilbud i InterCity-triangelet. Vi trenger en bedre dokumentasjon på samfunnskostnadene ved togforsinkelsene, og prøver å bidra til dette gjennom vår togtest, sier Rygg.

Holder tallene skjult
Pendlertalsmann Willy Frantzen er glad for initiativet, men mener tallene finnes den dag i dag. Problemet er at de holdes skjult.

- Det er en merkelig praksis at Jernbaneverket ikke offentliggjør punktligheten mellom de forskjellige stasjoner. Alle tall som dreier seg om hvor mange tog som er forsinket, samt hvor mange passasjerer som befinner seg i disse togene, er informasjon som er lett tilgjengelig for både NSB og Jernbaneverket, sier Frantzen, som er styreformann i pendlerforeningen i Follo og Østfold.

Han har gjentatte ganger krevd ny og bedre punktlighetstatistikk for å få frem det virkelige antalle forsinkelser.

- Dessverre stanger jeg hodet i veggen ikke bare hos Jernbaneverket, men også hos Samferdselsdepartementet. Det virker ikke som de vil at sannheten skal ut, sier Frantzen, som mener dagens mangelfulle punktlighetsrapportering fører både Stortinget og kundene bak lyset.

Omfattende
Jernbaneverket bruker dette som definisjon på punktlighet: "...et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er marginen fem minutter og 59 sekunder..."

Med denne definisjonen fremstår punkligheten som langt bedre enn det pendlere på for eksempel Vestfoldbanen opplever i det daglige. Endestasjonene på Vestfoldbanen er henholdsvis Lillehammer og Skien. Majoriteten av reisene foregår på strekningene mellom vestfoldbyene og Oslo-området. Det er her de fleste forsinkelser opptrer.

- Det er riktig at vi oppgir tallene for punktlighet til endestasjon. For vestfoldbanen regnes Oslo S som endestasjon i den ene retning og Skien/Larvik i den andre. I databasen vår har vi oversikt for punktligheten ved hver stasjon i landet, men det blir i såfall en veldig omfattende rapportering, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket til NA24.

Her er Jernbaneverkets nåværende punktlighetsstatistikk.

Alle tog i rute
Etter at Oslo S gjenåpnet mandag 8 august har det meste gått i rute for NSB og Jerbaneverket. Det melder NTB.

– Alle tog er i rute, med unntak av ett tog i retning Eidsvold, opplyser pressevakt i Jernbaneverket Dag Svinsås ved 09-tiden mandag morgen.

Mens passasjerer har tatt buss for tog i hele sommer, har Jernbaneverket jobbet døgnet rundt for å ruste opp jernbanenettet rundt Oslo S. Ved å stenge Oslo S og sette inn buss for tog kunne Jernbaneverket på seks uker gjøre arbeid som ellers ville tatt 18 måneder.

Kommentarer til denne saken