I følge tiltalen som nå er tatt ut mot den 25 år gamle moren, skal hun ha kvalt barnet sitt så alvorlig at det senere døde av skaden. Denne kvelningen skjedde mens barnet var lagt inn ved Ullevål universitetssykehus for akutt pustebesvær. Noe som påtalemyndigheten også mener var påført av moren.

Etter at gutten døde, fikk kvinnen fra Ringsaker et barn til. Også dette barnet skal ha blitt kvalt.

Moren selv mener hun er uskyldig.

Rundt 50 tilfeller
Moren er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge, og grov legemsbeskadigelse. I følge tiltalen skal hun ha kvalt sine barn ved rundt 50 tilfeller. Motivet skal ha vært å få oppmerksomhet og sympati fra helsepersonell.

- Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at tiltalte har foretatt flere typer kvelningsforsøk av barna. Det har påført dem alt fra mindre skjelvninger til bevistløshet og tilstander der det har vært kritisk for barna, sier førstestatsadvokat i Hedmark og Oppland, Arne Dymbe, til TV 2.

Slo alarm
Politiet startet etterforskningen i oktober 2006 etter at de mottok bekymringsmeldinger fra barnevern og helsepersonell fordi gutten ved en rekke innleggelser hadde alvorlige anfall, akutt pustebesvær og respirasjonsproblemer.

Det første barnet, født i 2004, skal ha blitt lagt inn på sykehus våren 2005 etter at det hadde akutt pustebesvær, krampet og anfall. Barnet skal ha vært lagt inn på sykehus en rekke ganger, og døde til slutt på sykehus.

Barnet ble obdusert uten at dette gav svar i grunn til dødsårsak.

Året etter fikk paret enda et barn. Også dette ble innlagt på sykehus med samme kramper og anfall som det første. Da ringte alarmklokkene hos helsepersonellet.

Les mer om etterforskningen her: - Mor drepte babyen

Sjeldent syndrom
Påtalemyndigheten mener at moren kan ha påført sine barn skader for å få oppmerksomhet av helsepersonell. Denne atferden kalles Münchausen Syndrome by Proxy. Syndromet der mødre bevist skader sine barn for å få oppmerksomhet ble første gang beskrevet av barnelegen Sir Roy Meadow i 1977.

Les mer om syndromet her: Dette er Münchausen Syndrome by Proxy

- Motivet får man komme tilbake til under hovedforhandlingen, sier førstestatsadvokat Dymbe.

Se hele TV 2-innslaget her.

221813