I 1980 ble 680 kvinner dømt for en forbrytelse. I 2006 ble 5.100 kvinner domfelt. Kvinner i dag står for 15,5 prosent av kriminaliteten, mot 6,5 prosent i 1980, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det har noe med likestillingen å gjøre. Kvinner er normalt mer reservert og forsiktige enn menn, men vi ser at en del av dem går lenger enn tidligere, mener tidligere kriminaletterforsker Finn Abrahamsen til Vårt Land.

Endring i etterforskning
Forsker Sturla Falck i NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) mener derimot at mye av årsaken er politiets økte fokus på narkotikakriminalitet. Blant denne typen kriminelle er likestillingen langt større enn blant andre lovbrytere. Dermed blir også flere kvinner tatt enn tidligere.

– Det kan nok være noe i at kvinner har blitt mer lik menn, men det er ikke en like stor del av forklaringen som endringen i politiets prioriteringer, sier han til avisen.

45 prosent kvinner
I kategorien naskere er det 45 prosent kvinner. De tar også en stor andel av bedrageri- og forfalskningsdommene (18 prosent). Jenter er sterkt representert blant unge lovbrytere. Den høye andelen kvinnelige naskere står unge kvinner (under 16 år) for. Antall naskende kvinner synker etter at har fylt 16, men når kvinner fyller 60 år, tar naskingen seg opp igjen.

Trenden i kriminalstatistikken er også at menn utfører de grovere lovbruddene. Unntaket er drap, der kvinneandelen i dag er 12 prosent.