Arbeidsmarkedsundersøkelsen ble gjennomført i januar og 278 studenter som avsluttet siviløkonomstudiet og Master og Science våren 2013, deltok, skriver NTB.

Undersøkelsen viser ifølge Aftenposten at de mannlige studentene i snitt tjener 33.000 kroner mer enn kvinnene i sin aller første jobb. I tillegg kommer bonuser, tillegg og frynsegoder. Mennene får rundt 10.000 kroner mer i slike ekstragoder enn kvinnene. Kvinnene starter dermed karrieren med en lønn som ligger 6 prosent under mennenes og med 14 prosent mindre i ekstragoder.

Forskjellen er aller størst i finansierings- og forsikringsbransjen. Her har kvinnene 29 prosent lavere lønn enn mennene. I faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er forskjellen 22 prosent.

Etter flere år der kvinnene har nærmet seg mennene, økte mennene i fjor forspranget til kvinnene med 6.000 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kvinner ligger nå 14 prosent bak menn i lønn, hovedsakelig fordi flest kvinner jobber i det offentlige og i yrker med lavere lønn.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger mandag fram en endelig rapport over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne i forbindelse med lønnsoppgjørene i 2014. (©NTB)