Kristiansand (NTB): Trond Blattmann, lederen for Støttegruppen etter 22. juli, mener Anders Behring Breivik ikke bør ha rett på PC i cella.

- Så vidt meg bekjent, er han en av få norske fanger som har fått PC på cella. Den må de ta fra ham. Han får skrive brev som alle andre uten PC, for hånd, sier Blattmann til Fædrelandsvennen.

Han er ikke enig med forsvarer Geir Lippestad i at det vil være inhumant å frata massedrapsmannen muligheten til å kommunisere med sine meningsfeller.

Breivik forhandlet seg til en PC på cella allerede på kvelden 22. juli, i bytte mot informasjon til politiet. Han har mottatt hundrevis av brev, mange støttende, siden forbudet ble opphevet 14. november. Etter dommen faller er det imidlertid fengselet som bestemmer om han får fortsette å bruke data. Dømmes han som utilregnelig, kan han få friere tøyler og mulig tilgang til internett.

Terroristen har gitt klart uttrykk for at dette er avgjørende for hans mentale helse. Forsvarer Vibeke Hein Bæra sa til VG før helga at de mener det vil stride mot Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om tortur hvis Kriminalomsorgen ikke aktiviserer Breivik.

- Status er at han bruker PC som skriveverktøy, og vi legger til grunn at han fortsatt får gjøre det, også etter rettskraftig dom, sa hun. (©NTB)