Skandiabanken, som år etter år blir kåret til landets best likte bank, hever rentene på lån og kontokreditt med virkning fra 15. mars. Også innskuddsrentene settes opp og disse endringene gjelder umiddelbart.

- Bakgrunnen for renteendringen er at vi vil styrke Skandiabankens posisjon i sparemarkedet. Etter en lengre periode med lavt rentenivå har det vært en voksende forventning om oppjustering av bankens beste sparerente hos våre sparekunder, sier informasjonssjef i Skandiabanken, Johnny Anderson

Nederst i saken ser du nøyaktig hvor mye Skandiabanken endrer de ulike rentene samt de beste boliglånsrentene akkurat nå ifølge finansportalen.no

Små justeringer
- Er rentejusteringen fra Skandiabanken starten på en ny runde renteøkninger fra andre banker?

- Jeg tviler på det. De siste par månedene har vi sett en liten håndfull banker justere rentene, men jeg tror vi må vente flere måneder før vi vi kan forvente massive renteøkninger, sier privaøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger.

Din Bank, Fokus Bank og DnB Nor er de eneste bankene som foruten Skandiabanken har endret rentene siden november 2010.

- Dette er små endringer bankene gjør for å justere seg i forhold til konkurransebildet, mener Pedersen.

Ingen renteøkning nå
Landets to største banker, DnB Nor og Nordea, har ingen umiddelbare planer om å heve renten.

- Rentenivået er noe vi vurderer kontinuerlig basert på konkurransesituasjonen, pengemarkedsrentene og signalene fra Norges Bank. Vi justerte boliglånsrenten sist gang 21. mai 2010, sier informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea.

- DnB NOR har ingen planer om renteendringer nå. Sist vi gjorde endring var da vi kom med et nytt og forbedret tilbud til helkundene 8. november, sier informasjonssjef i DnB Nor Aud-Helen Rasmussen.

Sytringsrenten skal doble seg
Etter at Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på rentemøtet i forrige uke forventer de fleste eksperter at sentralbanken vil heve renten én gang i høst og enda en gang før nyttår.

I 2012 forventer både Norges Bank og markedet at renten skal opp vesentlig.

Norges Banks prognoser tilsier at styringsrenten skal opp et halvtprosentpoeng fra 2,0 i dag til 2,5 innen nyttår. I 2012 får vi fire rentehopp som vil bringe styringsrenten opp til 4,0 prosent ved inngangen til 2013.

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor tror også på to rentehopp til høsten og fire hopp i 2012.

Bjerke trekker frem den økonomiske veksten i land som USA, Tyskland og Sverige som hovedgrunner til norske renter skal opp.

Den såkalte styringsrenten er bankenes innskudd i Norges Bank, og er en viktig regulator på nivået bankene tar i rente på utlån og bankinnskudd. Utlånsrenten til bankene ligger normalt 1 prosent over styringsrenten. Den siste tiden har imidlertid utlånsrenten ligget godt over dette nivået, på grunn av høye markedsrenter, som øker bankenes kostnader.

Slik endrer Skandiabanken rentene sine nå:
- Høyrentekonto > 100.000: + 0,20 %

- Plasseringskonto > 100.000: + 0,20 %

- Boliglån/boligkreditt 60 %: + 0,25 %

- Boliglån/boligkreditt 75 %: + 0,05 %

- Boliglån 85 %: + 0,05 %

- Kontokreditt: + 1,10 %

Her er landets beste lånerenter akkurat nå ifølge finansportalen.no: