Gå til sidens hovedinnhold

- Lånefesten er over

Nordmenn har dobbelt så mye gjeld som inntekt. Nå blir det verre, spår bankkjempe.

- Husholdningenes gjeld var i fjor dobbelt så høy som de disponible inntektene, og gjeldsandelen vil trolig fortsette å stige enda en stund. Nedgangen i låneetterspørsel har nær sammenheng med lavere boligetterspørsel, heter det i en fersk rapport fra bankkjempen DnB NOR.

NA24 - din næringslivsavis

Knallår
Fjoråret var et knallår for mange, men man ser allerede klare tegn til en kraftig avkjøling i økonomien så langt i år.

- Vi tror husholdningene kommer til å stramme inn mer enn forventet, sa Kyrre Aamdal i DnB NOR på tirsdagens presentasjon av tredje tertialrapportering.

Husholdningenes forventninger til egen økonomi er på lavmål, og lavest på fire år.

Toppen nådd
Banken tror rentetoppen er nådd, men blir ikke overrasket over en eventuell rentehevning til i løpet av høsten.
Prognosene til DnB NOR viser at de tror på et fall i boligprisene på to prosent ut året.

- Den økte ledigheten kan på sikt få en innvirkning i etterspørselen etter boliger, heter det, og banken justerte tirsdag sine prognoser for de økonomiske utsiktene i Norge.

Prisnedgangen på bolig fortsetter
DnB tror boligmarkedet vil fortsette å falle gjennom hele 2008 og ut neste år, for deretter å stabilisere seg. De venter at prisene i år vil fortsette å avta med vel to prosent fra i fjor, og at vi kan vente en ytterligere nedgang i prisen på halvannen prosent til neste år.

- Vi vet ikke hva et nøytralt nivå er lenger, sier Aamdal, og legger til at han tror prisene kan fortsette å falle noe etter at prisene har stabilisert seg. De økende utlånsrentene, litt økning i arbeidsledigheten og nedgang i boligbyggingen den siste tiden, tilsier et videre fall i boligprisene.

Spist opp
Prisveksten var 2,9 prosent fra i fjor til juni i år. De økte rentene er med på å bidra til at lønnsveksten er mindre enn antatt ved lønnsoppgjørene.

- Høy lønnsvekst blir spist opp av økte priser og høyere renteutgifter, sier han.

Banken oppjusterer sine prognoser for kjerneinflasjonen til 2,9 prosent i år, noe som er i tråd med Norges Banks anslag. Detter en økning i prognosene på 0.5 prosent fra rapporten i mars.

De økte kostnadene vil etter hvert avta, men vil bidra til å dempe inflasjonen. Til tross for dette ventes likevel Inflasjonen å stige med 3,9 prosent.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken