- Med et slikt utspill plasserer oljeindustrien seg helt på sidelinjen i klimadebatten. Industrien har tydeligvis ingen evne til omstilling, sier lederen i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: Vil oljeåpne hele Nord-Norge

Administrerende direktør Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening sa fredag at det nordlige Barentshavet og området rundt Jan Mayen bør åpnes i perioden 2014-2018.

- Vi kan ikke ta dette seriøst. Oljeindustrien har doblet sine utslipp siden 1990. Når isen smelter i nord på grunn av oljenæringens utslipp, så kan ikke svaret være mer oljevirksomhet, sier Gjærum.

Ignorerer faren
Også fagrådgiver Elisabeth Sæther i Bellona langer ut mot Per Terje Vold.

- Det er svært bekymringsfullt at oljeindustriens egen bransjeforening ignorerer faren for miljøødeleggelser og ikke minst klimautfordringen som vender står overfor, sier Sæther. Hun mener Vold er den eneste aktøren som i dag sitter på sin egen lille tue i norsk miljøpolitikk.

- Mens flere og flere tar innover seg at det må settes grenser for både klimaforurensningen og miljørisikoen som oljevirksomhet representerer, går Vold motsatt vei og ønsker at politikere baner vei for oljevirksomhet i enda flere sårbare havområder, sier Sæther.

Flertallet er mot
Hun viser til meningsmålinger som forteller at det er flertall mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

- Skepsisen til oljeutvinning i nord generelt er økende. Bellona har lenge advart mot oljevirksomhet i arktiske områder. Disse områdene vil ifølge forskerne bli rammet dobbelt så raskt av klimaendringer, og vil derfor være særlig sårbare ovenfor forurensning fra oljeindustrien, sier Sæther.

Hun reagerer på at Vold kan hevde at de nordligste områdene ikke er spesielt krevende.

- Dette sier han altså til tross for at mørketid, kalde temperaturer og hardt vær skiller de arktiske områdene fra norsk sokkel for øvrig, poengterer Sæther.