Banknæringen tar kraftig til motmæle mot fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen etter at Jensen satte søkelys på norske sparebankers sponsorpraksis.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- I løpet av de siste åtte årene har sparebankene gitt gaver for 4.100 millioner kroner til verdige formål. Disse pengene er det du som kunde som betaler, sier Jensen til NA24.

Han peker på at inn til det store kretsløpet, som bankvesenet utgjør, er det bare kundene som bidrar med penger.alle gaver som banknæringen gir, betales til syvende og sist av kundene.

- Det er derfor bankkundene og ikke - som det blir hevdet - banknæringen som er en av de aller største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillighet i Norge sier Jensen.

Les mer om Jensens kritikk av bankknæringen i artikkelen «- Banken gir bort pegene dine »

Han møter kraftig motbør fra banknæringen.

Misforstått
- Premisset til Jensen er helt feil. Sparebankene deler ikke ut kundenes penger til gode formål. Sparebankene er ikke kooperative virksomheter, men samfunnseide institusjoner hvor bankens egenkapital er stiftet, og har vokst, uten å ha eiere. En del av bankens overskudd utdeles årlig til almennyttige formål. Dette representerer avkastningen på bankens egenkapital, sier næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen i Norge Ole Morten Geving til NA24.

Ifølge Geving er det å hevde at dette er kundenes penger helt missforstått. Sparebankenes grunnfond (egenkapital) er eid av lokalsamfunnet der banken har vokst fram og virker.

- Dette blir omtrent som å si at når Stein Erik Hagen kjøper seg ny bil, så er det ikke Hagen selv, men alle Orklas kunder som kjøper bil. Og spørsmålet er da om alle som har spist Grandiosa i det siste er enig i at ny bil til Hagen er det riktige å bruke pengene til, sier Geving og legger til:

- Sparebanknæringen har eksistert i Norge i snart 200 år. Gjennom historien har næringen vært en stor bidragsyter til kultur, idrett, frivillig sektor og sosiale formål i Norge. At en næring pløyer hundretalls millioner kroner av sitt overskudd tilbake til samfunnet, hvert år, er helt unikt. Jorge Jensen i forbrukerrådet bommer derfor helt med sin kritikk av Sparebankene. Dette er bra for samfunnet, og det tror jeg sparebankenes kunder også oppfatter som positivt.

- Lovmessig mulighet til å sette av midler til gavefond
Geving støttes fullt ut av informasjonsdirektør Christian Brosstad i SpareBank 1 Gruppen

- Et viktig bakteppe til debatten, er å kjenne til sparebankenes rolle i samfunnet - for å forstå hvorfor vi gir penger til store og små prosjekter, organisasjoner og initiativ rundt omkring i landet. Sparebankene i Norge er gjennom lov gitt anledning til å gi deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnene (til såkalte allmennyttige formål) – og ikke til aksjeeiere som andre virksomheter gjør, sier Brosstad til NA24 og tillegger at i SpareBank 1-bankene gjøres dette hvert år.

Ingen krav til motytelser
Ifølge Brosstad er det ingen krav til motytelse fra gavemottakeren når en mottar gave fra gavefondet. Det er bankenes representantskap som hvert år beslutter størrelsen på avsetningen til gavefondet og det er regionstyrene som beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte. I disse organene sitter representanter fra banken sammen med de private og offentlige eierne.

- Sparebankene i Norge eies blant annet av selveide stiftelser, så vi kan si at sparebankene er eid av lokalsamfunnene. Dette betyr at det er en nær relasjon mellom sparebankene og lokalsamfunnene rundt omkring i Norge. Vi er opptatt av å skape vekst og utvikling i lokalsamfunnene slik at folk kan bo og lever i hele landet, sier Brosstad.

I 2011 ga SpareBank 1-bankene 416 millioner kroner tilbake til lokalsamfunnene. Av dette var 303 millioner gavefond og 113 millioner sponsorater.

- Pengestøtten bidrar til å holde lokale frivillighets-Norge i gang - til glede for mange innbyggere, sier Brosstad.

Han opplyser at i bankenes styrende organer sitter representanter fra banken sammen med private og offentlige eierne, der de offentlige eierne har flertall