Gå til sidens hovedinnhold

Langt fra likestilling

Norske allmennaksjeselskap (ASA) skulle innen 1. juli ha 40 prosent kvinner i styrene. De er fremdeles langt unna målet.

Kun 17 prosent av foretakene oppfyller kravet til eiervalgte styrerepresentanter og 45 prosent oppfyller kravet til de ansattevalgte styrerepresentantene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB har tatt utgangspunkt i regelverket, og sett på hvor mange av foretakene som oppfyller kravene som stilles til eiervalgte og ansattevalgte styrerepresentanter, samt vararepresentanter.

Kravet er at alle foretak skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn, ut fra kriteriene.

De siste ti årene har det også i utlandet vært et sterkere søkelys på å få kvinner inn i styrene, særlig er våre skandinaviske naboer opptatt av å få flere kvinner i ledende posisjoner.

Til tross for dette er Norge per i dag det eneste landet som har tatt et så kraftig virkemiddel i bruk for å få jevnere kjønnsrepresentasjon i styrene.

I Sverige har nå likestillingsminister Jens Orback satt ned et utvalg for å utrede om det bør lages en lov om kjønnsrepresentasjon.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken