I februar søkte bare 240 personer asyl i Norge, det er under halvparten så mange som i februar i fjor. Hittil i år har det kommet 649 asylsøkere. Det er 43 prosent færre enn i de to første månedene i 2015 og det laveste tallet på over 20 år.

Vi må helt tilbake til 1993 for å finne lavere tall. Da kom det omkring 500 asylsøkere til Norge de to første månedene av året, viser tall NTB har innhentet fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Årsaken til fallet er at det er vanskelig å ta seg nordover i Europa for tiden.

– Årsaken er grensekontrollen både her til lands, i Sverige, Danmark og flere land nedover i Europa. Vi ser jo nå at det hoper seg opp mange i Hellas, som ikke kommer seg videre derfra, sier direktør i asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal, til Aftenposten.

Flere kvinner og barn

De lave ankomsttallene har ikke fått UDI til å justere årsprognosen på 33.000 asylsøkere.

– Her kan mye skje. Vi har fortsatt en prognose på 33.000, med en beredskapsplanlegging for opp mot 60.000. Men jo lengre tiden går uten at ankomsttallene øker, jo større er sjansene for at vi får et lavere tall. Hvis dette fortsetter, må vi se om vi gjør noe med prognosene, sier Jendal.

Kvinneandelen så langt i år er på 36 prosent, mot 23 prosent i fjor. I tillegg er nesten én av fem, 19 prosent, barn under 11 år, mot 12 prosent i fjor. Den største gruppen er likevel voksne menn som utgjør 43 prosent av asylsøkerne så langt i år.

Antallet enslige mindreårige asylsøkere faller også kraftig. I januar kom det 61, mens antallet falt til 18 i februar. Det tilsvarer 12 prosent av asylsøkerne. I hele fjor var andelen enslige mindreårige 17 prosent.

Få får opphold

Totalt har UDI tatt unna 2.810 asylsøknader i år. 766 personer har fått opphold. Innvilgelsesandelen er historisk lav på 27 prosent av alle sakene. Det er under halvparten av nivået i 2015, da 53 prosent fikk opphold. Blant sakene som er realitetsbehandlet, er ja-andelen 64 prosent. I fjor var det tilsvarende tallet 75 prosent.

Den lave andelen innvilgelser i år skyldes trolig at saksbehandlerne i UDI har fått instruks om å prioritere avslagssaker.

Ved utgangen av februar bodde det til sammen 27.600 personer på norske asylmottak. 20.800 av dem står i kø for å få behandlet saken sin. Rundt 3.000 har utreiseplikt og nesten like mange har fått opphold. (©NTB)