Gå til sidens hovedinnhold

– Lavt utdanningsnivå i fylket

Hedmark involverer ungdomsskolene for å bekjempe skolefrafallet.

I Hedmark, Troms og Nordland fullfører bare 50 prosent av elevene startet på videregående skole i 2003 utdanningen på normert tid – i Finnmark bare 33 prosent av elevene.

Se tallene for alle landets fylker her.

Les også: Her er en skole nesten uten frafall

Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark, mener at det store frafallet i særlig grad skyldes to forhold:

– Elevenes karakterer fra grunnskolen er helt avgjørende for hvordan de klarer seg i videregående skoler og Hedmark har hatt et lavere karaktersnitt enn resten av landet. Hva slags utdanningsnivå elevenes foreldre har er også grunnleggende. Her i fylket har vi et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet.

63 færre sluttet
Gregersen peker på at frafallstallene fra SSB gjelder elever som begynte videregående opplæring for seks år siden, slik at virkningen av tiltak som er satt inn de siste årene ikke kommer til syne.

– Det var 63 færre elever som sluttet uten å fullføre i forfjor enn året før her i fylket, nedgangen er på 22 prosent. Vi har blant annet hatt et spesielt fokus på å gripe inn overfor elever som har mye fravær. Dessuten satser vi på skolering av rådgiverne, sier Gregersen til Nettavisen.

Tilbakemelding
I høst setter fylket også inn et nytt tiltak overfor ungdomsskolene.

– Vi vil begynne å gi tilbakemelding til ungdomsskolene om hvordan elevene fra skolene deres gjør det i den videregående skolen. Vi ser at elever fra forskjellige skoler viser forskjellige mønstre i hva slags videregående opplæring de søker på. Det kan antakelig knyttes til hva slags rådgivning de får i ungdomsskolen – og hvilke distrikter de kommer fra. Vi har gitt noe informasjon om dette til skolene tidligere, men vi starter nå med å gjøre dette systematisk. Kommunene er veldig interessert i å få denne informasjonen og det er positivt, sier Tore Gregersen.

Kommentarer til denne saken