Onsdag leverte stortingspolitikerne Torbjørn Hansen, Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen fra Høyre inn et representantforslag om å avvikle Aker Holding slik at staten får aksjer direkte i Aker Solutions.

- Hele holdingmodellen er mislykket og svekker styringen av Aker Solutions. Det har vist seg som en uegnet form for statlig eierskap. Slik det er nå så utøver Aker-systemet innflytelse for 40 prosent av aksjene i Aker Solutions, selv om de bare eier 24 prosent av selskapet, sier Torbjørn Hansen til Nettavisen.

Han karakteriserer statens Aker Solutions-eierskap som et «mislykket næringspolitisk eksperiment».

Frikjenner Røkke
Hansen understreker at kritikken fra Høyre ikke retter seg mot Aker eller Kjell Inge Røkke.

- Det er regjeringen som har opptrådt kritikkverdig og naivt - ikke Aker eller Røkke. Jeg syns heller ikke at det er kritikkverdig at Aker og Røkke benytter seg av mulighetene de har i den eksisterende eiermodellen. Men det er grunn til å tro at statsråden har forsømt seg i denne saken, sier Hansen.

Hansen tror det er muligheter for at Aker Holding-eierne kan bli enige om å eie hver for seg i Aker Solutions direkte.

- Røkke er nok misfornøyd med situasjonen slik den er nå. Det er lett å forstå, siden næringsminister Sylvia Brustad blander seg inn på alle nivåer og mer eller mindre lammer Aker Solutions. Aker Holding har blitt problematisk for alle eierne, sier Hansen.

Avviser ikke ideen
Ola Borten Moe (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, sier til Nettavisen at han ikke vil avvise at Høyres forslag er en idé. Sp støttet Aker Solutions-kjøpet i 2007, men Borten Moe har tidligere bekreftet overfor E24 at det var uenighet om saken internt i Sp.

- Først må man finne en løsning på den akutte situasjonen. Hva som eventuelt skal gjøres i forhold til eiermodellen er neste trekk. Det må skje på et senere tidspunkt, sier Borten Moe til Nettavisen.

- Det er vel temmelig åpenbart at samarbeidet på eiersiden mellom Aker og staten ikke fungerer godt?

- Det er en kjedelig sak, ja, sier Borten Moe.

Frp er komfortable
Mens Høyre gikk imot Aker Solutions-kjøpet i 2007, stemte Frp for. Øyvind Korsberg, næringspolitisk talsmann i Frp, mener at kjøpet i utgangspunktet var riktig - for å sikre norske arbeidsplasser. Han sier at Frp er komfortable med at Røkke-kontrollerte Aker styrer på vegne av staten i selskapet.

- Det som bekymrer oss er om staten skal ha direkte styringsrett i selskaper og drive med politikk på den måten. Vi syns staten som eier skal holde seg på en armlengdes avstand, sier Korsberg.

- Hva syns du om forslaget fra Høyre-representantene om å avvikle Aker Holding?

- Jeg må lese forslaget først og diskutere det med partigruppen før jeg uttaler meg om det, svarer Korsberg.

- Strukturen er feil
Høyre-politikerne begrunner forslaget sitt med at det kan være i strid med statens interesser at Aker utøver eierskap på vegne av staten:

«De 5 oppkjøpene Aker Solutions AS har gjort mot Aker ASA har reist en debatt om misbruk av aksjonærinnflytelse fra Aker på bekostning av andre aksjonærer gjennom feilprising og måten prosessen er gjennomført på. Statens håndtering av saken blir reist som eget tema i Kontrollkomiteen. Situasjonen bekrefter uansett at strukturen er feil.

Investeringen i Aker Holding svekker statens verdier som eier i Aker Solutions betraktelig som følge av innlåsingseffekt og av at Aker kan utøve et eierskap på vegne av staten som kan være i strid med statens interesser. Staten har hatt problemer med å ivareta sine interesser gjennom holdingmodellen, hvor man blir involvert direkte i strategispørsmål i selskapet. Normalt direkteeierskap har derimot staten lang erfaring med og er mer ryddig i forhold til maktstruktur.

Så lenge dette er riktig ut fra selskapets interesser og statens interesser som aksjonær, bør Staten forbli eier i Aker Solutions ASA. Staten vil sammen med Aker ASA ha 36 prosent av aksjene i selskapet og negativt flertall. Ved at Aker, de svenske eierne og Staten blir direkte eiere i Aker Solutions ASA vil eierne kunne utøve den innflytelse som følger av det faktiske eierskapet og gi selskapet et mer normalt selskapsstyringsopplegg.»

- Ingen kommentar
Konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker sier at han ikke har noen kommentar til forslaget om å avvikle Aker Holding for å la eierne bli direkte aksjonærer i Aker Solutions i stedet.

- Her i Aker forholder vi oss nå til å utføre det som er avtalte og beskrevne aktiviteter, sier Drangeid til Nettavisen.