Lego har kjempet en lang kamp mot den kanadiske leketøysprodusenten Mega Brands, som blant annet står bak merker som Mega Block, som benytter seg av det velkjente lego-prinsippet med små, runde knopper som gjør det mulig å sette flere klosser sammen.

Lego mener at flere av Mega Brands produkter nå ligger for tett opptil Lego. Blant annet mener Lego at det er veldig vanskelig for sluttbrukeren å kjenne og se forskjell på Lego og Mega Brands produkter når emballasjen er fjernet.

Dette har vært noe av kjernen i en konflikt som har vært igjennom flere rettsinstanser, skriver Bloomberg.

Mega Brands 2 - 0 Lego
Lego har nå tap to ganger i forskjellige rettsinstanser ved EU-Domstolen. Og den siste dommen setter et foreløpig punktum for saken mellom Lego og Mega Brands.

EU-domstolen traff en besluttning om at Lego ikke kunne registrere den mest kjente røde klossen med åtte knopper som et tredimensjonalt varemerke, og med det oppnå en form for monopol i det europeiske markedet.

En lang motbakke
Fra første stund har Lego kjempet i motbakke mot Mega Brands. I 2008 avviste EU-domstolens første instans at Lego klossen med åtte knopper er spesiellt unik. Og domstolens generaladvokat anbefalte tidligere i år at Legos ankesak skulle avvises. Det er det som har skjedd nå.

EU-domstolens kjennelse betyr at Lego ikke kan hevde enerett til å bruke en åtteknopps kloss som varemerke. Og når apellen ble avvist må Lego også betale saksomkostninger.

Lego har vunnet frem mot Mega Brands ved en anledning. I 2005 kom byretten i Breda, (by i Nederland) frem til at Mega Brands ikke kan selge eller markedsføre klosser som kan forveksles med Lego-klosser.

Lego er misfornøyd med EU-domstolens avgjørelse, som var selskapets siste mulighet.