Lekkasjen skjedde ved 14.45 tiden fredag.

- Alt er under kontroll nå, og det skal ikke lenger være noen fare, men det kan nok ta noe tid før lukta forsvinner, sier lensmann Webjørn Moa i Eid til Nettavisen.

Det var én liter av stoffet Tetrahydrotiofen som rant ut på området til Sogn og Fjordane energiverk på Øyane industriområde på Eid i Sogn og Fjordane.

- Stoffet er farlig, men det var så små mengder som har sluppet ut at det ikke er noen stor fare, sier Moa.

Den kvalmende lukten som har gitt brekningsfornemmelser hos folk rundt industriområdet kommer ikke fra det giftige stoffet. Tetrahydrotiofen er nemlig tilsatt et luktestoff for at man skal kjenne det i nesa hvis det lekker ut.

Dette giftige stoffet er et tilsettingsstoff til naturgass. Tetrahydrotiofen i seg selv er svært brannfarlig, og farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Det er også svært skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljø.

HTML EMBED