(SIDE2): Selv om Samsayas nye singel har fått navnet «ADHD» handler den ikke om diagnosen. Hun bruker den i stedet som en slags metafor på bestyrtet kjærlighet. Det skaper reaksjoner.

BAKGRUNN: Kan få ADHD av gutter

–-Låta handler om forvirringen og forventningen når det kommer til å finne den rette, fortalte Samsaya til 730.no før helgen.

— Noen ganger har jeg følt at en gutt kan gjøre meg helt ADHD. Jeg skjønner ikke helt hva jeg vil, selv om jeg vet at jeg liker ham. Men elsker jeg ham?, fortsatte hun.

Siste nytt fra SIde2, besøk forsiden akkurat nå!

Slik diagnostiserer hun den beslutningsvegringen som gjerne oppstår når man er forelsket. Dette kan underbygge oppfatningen om at den psykiatriske diagnosen ADHD innebærer hyperaktivitet.

Reagerer sterkt på singelen
Forfatter Ruben Eliassen lever selv med ADHD og han reagerer på Samsayas bruk av diagnosen i denne sammenhengen.

– At alle med ADHD er hyperaktive er en myte, det får det til å bli en guttediagnose. De fleste jenter som har ADHD er rolige og innesluttet og det er derfor flere gutter enn jenter får hjelp.

Det å fokusere på en uro eller hyperaktiviteten fratar derfor mange jenter muligheten til å få hjelp før det blir en psykisk belastning i ungdomsårene.

----------------------------------------------------------------
«Sist ute med ADHD diagnosen var Mira Craig i et intervju der hun forteller om at hun hadde banket en person og at det var greit. Det å slå andre har aldri vært greit, uansett hvilken diagnose du har».
---------------------------------------------------------------

Klarer å sitte rolig for å skrive bøker
Eliassen er barnebokforfatter og illustratør og er særlig kjent for fantasybøkene i Phenomena-serien. Han er åpen om sin diagnose, og i denne bokserien har han også gitt hovedpersonen ADHD, men som en positiv egenskap. I 2002 vant han Arks barnebokpris, og Kultur- og kirkedepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur samme år.

– En med ADHD har like store muligheter som alle andre, vi er forskjellige, jeg er ikke ADHD selv om jeg har diagnosen, jeg er meg og jeg kan bli hvem og hva jeg vil. Jeg er hyperaktiv men klarer å sitte rolig å skrive bøker, det i hodet det går raskest, ikke nødvendigvis i bena.

– Hadde konsentrasjonsvansker
Samsaya er ikke sikker på om hun selv har ADHD, men hun mener at symptomene er tilstedet.

– Da jeg var yngre fikk jeg beskjed om at jeg var veldig ufokusert og overivrig, med konsentrasjonsvansker, og noen mente jeg hadde ADHD. Jeg har ikke forandret meg så veldig, så det kan være det gjelder fortsatt, uttalte hun til 730 torsdag.

— Stigmatiserende og lite intelligent
Om Samsaya selv skulle ha diagnosen, blir det da mer akseptabelt å kalle singelen ADHD enn om hun ikke skulle ha den?
– Det er ingenting feil med å kalle en sang ADHD, like lite som å kalle en bok ADHD og du trenger selvfølgelig ikke diagnosen for at det skal bli mer akseptabelt. Det er innholdet som jeg reagerer på, om Samsaya hadde ADHD så hadde jeg fremdeles ikke syntes det mer akseptabelt eller riktig å bruke det på en slik spekulativ og lite intelligent måte. Måten hun bruker det på har jeg hørt mange unge og barn bruke det når jeg har vært ut å reist på skoleturneer. Og det er ikke positivt. Det blir brukt for å stigmatisere eller for å sette andre på plass, mener Eliassen.

Hvordan føler du at diagnosen ADHD blir fremstilt i media generelt?
– Generelt er media veldig lite flink med innhold. Det meste blir overfladisk og slik er det også med ADHD. Fokuset vinkles på kjendiser, skandaler og tragedier. ADHD har en lei tendens med å havne i en av disse kategoriene. Sist ute med ADHD diagnosen var Mira Craig i et intervju der hun forteller om at hun hadde banket en person og at det var greit. Det å slå andre har aldri vært greit, uansett hvilken diagnose du har.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Hvor blir det av platebransjen, eller de voksne som jobber der, hvor blir det av media når hun i intervjuer slipper unna med å henge ut en gruppe mennesker som sliter nok fra før?»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hadde etiske betenkeligheter
Gisle G. Stokland er innehaver av nettstedet 730, og det var han som gjorde intervjuet med Samsaya. Saken ble også publisert på Side2, som deretter ble kontaktet av Eliassen. På spørsmål om han hadde noen etiske betenkeligheter med å publisere intervjuet med tanke på at en alvorlig diagnose blir brukt i forbindelse med platesalg, repliserte han følgende:

– Ja, men i saken understreker vi at den virkelige diagnosen er alvorlig, noe vi følte Samsaya også er inneforstått med, så vi lot henne fortelle om sangen sin.

Snur diagnosen til å bli en ressurs
– Du får ingen superkrefter eller evner ved å ha diagnosen ADHD, du har symptomer som konsentrasjonssvikt, rastløshet, hyperaktivitet, forteller Eliassen.

– Poenget er å snu alt til noe positivt, alle kan vi gjøre det, vi har forskjellig utgangspunkt men alle kan vi snu noe som blir oppfattet som et problem til å bli en ressurs

Hvem mener du bør ta ansvar når diagnoser blir brukt i kommersiell sammenheng?
– Jeg synes alle har et ansvar og hvis vi ikke har det bør vi ta det. Jeg må få poengtere at jeg har ingenting imot Samsaya personlig, hun har sendt meg en lang og fin mail der hun sa hun var veldig trist hvis teksten hennes hadde såret meg. Jeg mener bare at det lov til å bruke hodet, når du skriver en tekst må du vel reflektere litt over den, jeg gjør i alle fall det. Hvor blir det av platebransjen, eller de voksne som jobber der, hvor blir det av media når hun i intervjuer slipper unna med å henge ut en gruppe mennesker som sliter nok fra før.

Det virker dumt og ignorant når en bruker diagnosen for å forklare at man er forelsket, eller er ivrig.

– ADHD er på mange måter blitt en atferdsetikett, men det er jo ikke det, det er mennesker, barn og unge. Når ble det greit å stigmatisere en liten gruppe i Norge bare fordi vi trenger et nytt ord for å beskrive hvordan vi føler oss på en litt kulere måte? hvilken minoritet eller diagnose skal vi bruke neste gang?

Ingen fasit
Stokland mener heller ikke at det ikke finnes noe fasitsvar på hvem som bør ta på seg ansvaret ved kommersiell bruk av diagnoser.

– Ansvaret bør være en kombinasjon, men det er ikke noe fasitsvar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Det virker dumt og ignorant når en bruker diagnosen for å forklare at man er forelsket, eller er ivrig».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avliver myter om ADHD
– Barn med ADHD blir gjerne sett på som slemme, dumme og rare. det er de som ikke blir bedt bort eller som må sitte for seg selv i klasserommet, det er de som går rundt alene i friminuttet eller som ikke passer helt inn. De er verken dummere, slemmere eller rarere enn de fleste andre. En vanlig oppfatning er også det at mange havner i fengsel eller blir narkoman, det er det mange andre som også gjør.

Side2 har ikke lyktes med å få Samsaya i tale om saken.