Sentralbanksjef Øystein Olsen ber deg stramme inn livreima. Det er beskjeden til landets boliglånskunder etter dagens hopp i styringsrenten.

Men hvor mye betyr renteøkningen for deg? (se hva økningen betyr for deg - målt i kaffelatter - i tabellen nederst i saken)

Null i dag - men mer på sikt
Som Nettavisens ansvarlige redaktør Gunnar Stavrum peker på i torsdagens kronikk "Ubetydelig rentehopp", er Olsens rentehopp en dråpe i havet.

- For de aller fleste betyr en så liten renteheving null og niks. Selv med et normalt boliglån på to-tre millioner kroner, betyr ikke det lille museskrittet mer enn fem tusen kroner i året – etter skatt, skriver Stavrum, men legger klokelig til:

- Dette heller ikke kaldt vann i årene for noen, men signalet er tydelig: Vi er forbi rentebunnen. Renten skal videre opp, og det betyr at norsk økonomi begynner å normalisere seg.

Tre kaffelatter
Nordeas forbrukerøkonom Christine Warloe er enig med Stavrum.

- Renteøkningen på 0,25 prosentpoeng for et lån på 1,5 millioner kroner gir en månedseffekt i kroner etter skatt på 110 kroner - eller cirka tre kaffelatter. Med andre ord er det kun små justeringer i forbruket som må til for å kunne absorbere de økte kostnadene, sier Warloe til NA24.

En oppvekker
I likhet med Stavrum advarer hun mot å ta for lett på dagens økning.

- Lånekunder bør huske at på to års sikt forventes vi en styringsrenten som er enda to prosentpoeng høyere. Dagens renteheving bør derfor virke som en oppvekker til de som ikke allerede har forberedt seg på tøffere rentetider. Ekstra nedbetaling på lån, eventuelt sette av til en egen rentebufferkonto er noe alle burde gjøre i lavrente-tider. En løsning som flere burde se nærmere på er å lage sitt eget fastrentelån, sier Warloe.

Les hvordan du lager ditt eget fastrentelån her.

Warloe anbefaler i tillegg lånekunder å se enda lengre frem i tid enn to år.

- På lengre sikt bør økonomien din tåle en rente på åtte prosent, sier Warloe og røper at åtte prosent er det nivået Nordea legger seg på når storbanken stresstester nye lånekunders økonomi.

- Når vi et slikt toppunkt, så øker de månedlige kostnadene på nevnte lån med 2.366 kroner. Da er det litt mer enn kaffelatte-forbruket som må skjæres ned på, minner Warloe om.

Her er sentralbanksjefens rentehopp - omregnet i kaffelatter:


Beregningene er utført ved hjelp av en annuitetskalkulator. Tallene viser derfor din reelle kostnadsendring etter rentehoppet. Dette i stedet for en ren rentebetraktning.