Gå til sidens hovedinnhold

LO lover kamp

LO Stat misliker sterkt flere av forsalgene fra pensjonskommisjonen, og lover kamp mot en svekket pensjonsordning.

– Både den sosiale profilen i forslaget og angrepene mot offentlige ansattes pensjoner er urimelige, sier LO Stats leder, Morten Øye.

Han mener at forslaget om å se antall år som yrkesaktiv og utbetalt pensjon i sammenheng vil gi en skjev sosial profil.

- Kvinner og deltidsansatte blir taperne, mens høytlønte får mer igjen, mener Øye.

- Ikke innstilt på salg
Han slår fast at LO Stat heller ikke er innstilt på noe salg av pensjonsrettighetene til de offentlig ansatte.

- Bruttopensjonsprinsippet (pensjon på 66 prosent av lønna) - som det nå åpenbart er om å gjøre å fjerne - er en rettighet som ikke er den del av det norske trygdesystemet. Ordningen er en avtale mellom de ansatte og arbeidsgiverne i det offentlige, etter samme prinsipp som ordninger i privat sektor. Denne pensjonsordningen er historisk betinget, og henger blant annet nøye sammen med at man i offentlig sektor tradisjonelt har tjent mindre enn sammenlignbare grupper i privat sektor, sier Morten Øye.

Han er også opptatt av at ansatte i offentlig sektor er med på å finansiere bruttoordningen gjennom trekk i lønna.

- Det er altså ikke – slik noen ser ut til å tro - et frynsegode som våre medlemmer får gratis.

Øye er tilfreds med at pensjonskommisjonen signaliserer vilje til å jobbe for tjenestepensjon for alle – også de 900.000 i privat sektor som ikke har det.

- Men det skal ikke gjennomføres ved å kutte i pensjonen til slitere i offentlig sektor.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping