Gå til sidens hovedinnhold

LO varsler storstreik til våren

LO truer med storstreik som «ingen har sett maken til».

- Det sier seg selv at med de vedtakene som både vi og LO har i bunnen i forhold til AFP, så skal vi ikke se bort fra en storstreik som vi aldri har sett maken til, sier 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet til Nettavisen.

Vil stå sammen
Fagbevegelsen diskuterer nå hvordan de skal klare å beholde Avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen gir arbeidstakere i tariffbundne bedrifter mulighet til å gå over på alderspensjon fra fylte 62 år. Avtalen går ut 1. januar 2010, og i år skal partene forhandle om en ny avtale.

Før helga vedtok Fellesforbundet at de vil gå inn for LO-forbundene skal forhandle samlet, og ikke hver for seg, med arbeidsgiverne i år. Dermed kan AFP-konflikten utløse en streik som vil lamme hele privat sektor. Fellesforbundet har alene 160.000 medlemmer.

- Stor fare
Et samordnet oppgjør har ikke skjedd siden Yngve Hågensen var LO-leder. Han gikk av i 2001.

Det er LOs representantskap som tar den endelige beslutningen om oppgjøret skal skje samordnet eller forbundsvist. Tradisjonelt har Fellesforbundet hatt stor innflytelse på denne avgjørelsen.

- Det er større fare for konflikt ved årets oppgjør enn på lenge, sier 1. nestleder i Fellesforbundet, Anders Skattkjær, til Nettavisen.

- Kjempeviktig
Fagforbundet har ennå ikke bestemt seg om de vil gå inn for et samordnet oppgjør. Men Gerd Kristiansen er klar på hvor hun står i saken.

- En videreføring av AFP er kjempeviktig for veldig store deler av vår medlemsmasse. 80 prosent er kvinner i lavlønnsyrker med tungt fysisk arbeid som hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, sier hun.

Samtidig understreker Kristiansen at Fagforbundet går til forhandlingene med et åpent sinn.

- Det er klart at det er mange veier som fører til Rom. Vi driver i likhet med arbeidsgiversiden og sysler med ymse modeller på hvordan vi skal få til en ordning som er minst like god som i dag.

- Vi viker ikke
Klubblederen ved Aker Kværner Verdal Stein Aamdal er like klar som Kristiansen på at AFP-kravet er ufravikelig.

- Med den holdingen som staten har inntatt i forhandlingene i AFP-utvalget, er det ingen grunn til å tro at en kommer fram til et anbefalt forslag sier Aamdal til Nettavisen.

- AFP-utvalget, som er ledet av arbeids - og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), jobber nå på overtid for å bli enige om en ny AFP-ordning.

Problemet med AFP-ordningen er at den strider mot prinsippet i Stortingets pensjonsforlik. Nemlig at det skal lønne seg å stå lengst mulig i jobb.

Leder aksjon
Aamdal, som leder aksjonen Forsvar AFP, sier at 160 klubber foreløpig har sluttet seg til kravet om en videreføring av AFP-ordningen som er minst like god som den en har i dag.

- LO-leder Roar Flåthen kan trygt stå på AFP-kravet og vite at han har medlemmene i ryggen. Det er ikke snakk om tall, men om å videreføre en prinsipp som på linje med sykelønnsordningen. Folk skal ha rett til å gå av ved 62 år uten langvarig tap av pensjon, sier Aamdal.

Kommentarer til denne saken