Mens regjeringen ønsker færre og mer robuste kommuner, har 100 av landets Ap-ordførere gått til motangrep på det de mener er signaler om tvangssammenslåing av kommuner.

To av tre Ap-ordførere i Norge har skrevet under på et opprop mot dette.

Disse ordførerne bør man ikke lytte til, mener formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Atle Simonsen.

- Lokalpolitikere burde bli vurdert som inhabile i saker om kommunesammenslutning. De er redde for å miste jobben sin og lar det gå ut over innbyggernes tjenestetilbud, sier Simonsen til Nettavisen.

- Koster penger
Han trekker frem at Stavanger tidligere var delt opp i tre kommuner; Stavanger, Madla og Hetland, og uttaler at ingen i dag savner Madla og Hetland som kommuner.

- For meg er det viktigere å kunne ha så mange lærere, sykepleiere og helsesøstre som mulig, og lavere skatter og avgifter, fremfor 429 ordførere, kommunestyrer og rådmenn, og bruke mest mulig penger på administrasjon. Dette koster penger, og det er du som betaler, sier FpU-formannen.

Regjeringen ønsker å overføre oppgaver fra stat og fylkeskommune til kommunene. For å få til dette skal kommunene bli færre og større. Utgangspunktet er frivillig sammenslåing. Men i et utkast Nationen har fått tilgang til skriver Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner at enkeltkommuner ikke kan stoppe endringer som er ønskelige ut fra regionale hensyn. Dette har mange Ap-ordførere reagert sterkt på.

FpU-formann Simonsen mener vi trenger større og mer robuste kommuner for å sikre gode velferdstjenester i fremtiden, og at lokalpolitikerne derfor bør se fremover og på hvilke utfordringer de vil møte.

- Hvem det er naturlig å løse dem sammen med, og hva man kan få til i fellesskap, istedenfor å kjempe febrilsk for å beholde ordførertittelen og sine kostbare ordførerkjeder, sier Simonsen.

Les også: Ordførere til krig mot Jan Tore Sanner

- Det dummeste jeg har hørt
Svein Olav Agnalt, en av initiativtakerne til Ap-ordførernes opprop og ordfører i Skiptvet i Østfold, mener Simonsens uttalelser er noe av det dummeste og minst demokratiske han har hørt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


- Det er direkte meningsløst at lokalpolitikere ikke skal ha noe å si i spørsmål om å slå sammen kommuner, sier Agnalt til Nettavisen, og legger til at uttalelsene vitner om manglende forståelse for hvordan et demokrati fungerer.

- Heldigvis er han ungdomspolitiker, så han er jo ung og har forbedringspotensiale. Dette sier mer om FpU enn det gjør om kommunesammenslåing. Dette er stalinistisk tankegang, og det forbauser meg ikke. Det er krefter i FrP som har den tilnærmingen til ting, sier Agnalt.

Han frykter at kommunesammenslåing vil føre til at folk over tid vil flytte, og at distriktene vil lide. De 100 Ap-ordførerne som har skrevet under på oppropet mener det er meningsløst å skulle sette et minimumstall på antall innbyggere i en kommune, og at sammenslåing ikke skal gjennomføres ved tvang.

- Stort sett fungerer kommunene i Norge bra i dag. Hvis det er steder og regioner som ønsker å organiseres annerledes er det bra, men initiativet skal komme nedenfra og ikke sentralstyres, sier Agnalt.