Gå til sidens hovedinnhold

Lønnsadel i Norge - og i verden

Denne yrkesgruppen er best betalt i verden. Og i Norge. Se de fete lønningene.

I forrige uke publiserte det globale rekrutteringsselskapet Hays Oil & Gas sin årvisse lønnsstatistikk for lønnstakere i olje- og gassbransjen i 53 land verden rundt (se full oversikt i tabellene nederst i artikkelen)

Som i 2011 stakk ansatte i Norge også i 2012 av med førsteplassen. Lokalt ansatte i norsk oljeindustri tjente i 2012 993.453 kroner i snitt skal vi tro Hays. Australia er nummer to med en årslønn på 903.640 kroner, mens ansatte i Brunei kvalifiserer til en tredjeplass med gjennomsnittlig årslønn på 774.155 kroner.

På bunn av listen finner vi lokalt ansatte i Sudan som måtte nøye seg med en lønn tilsvarende 160.892 norske kroner. Ansatte i Papua New Guinea og Yemen tjente ikke stort mer med årslønner på henholdsvis 163.096 kroner og 165.300 kroner. Vi legger merke til statistikk over lokale lønninger i Bahrain, Kuwait, Qatar, Sør-Korea og Forente Arabiske Emirater ikke er tilgjengelig.

På topp selv etter lønnsnedgang
Et besynderlig fenomen er at ansatte i norsk olje- og gassindustri har hatt en lønnsnedgang sammenlignet med tilsvarende tall fra Hays for ett år siden. Da rapporterte Hays at den norske snittlønnen var på 1.070.000 kroner ifølge Teknisk Ukeblad.

- Olje og gass har i stor grad skjermet Norge fra den økonomiske krisen i Europa. Rekordhøye investeringer har sendt behovet for arbeidskraft i været, noe som, kombinert med mangel på rett kompetanse, har presset lønningene oppover både i Norge og Australia. Tallene antyder imidlertid at de er i ferd med å nå et tak sier direktør Matt Underhill i Hays Oil and Gas i en pressemelding.

Tjener mest også i Norge
Det er ikke bare på verdensbasis at norske oljelønninger er høyest. Også sammenlignet med alle andre yrkesgrupper i Norge rår "oljefolkå" på topp. Det viser lønnstatsistikken fra SSB (se tabellen nederst i artikkelen).

Gjennomsnittlig årslønn i oljebransjen er ifølge SSB 696.100 kroner. Tallet er vesentlig lavere enn de Hays opererer med og skyldes trolig at SSB ikke inkluderer overtid og ikke-avtalte bonuser og tillegg.

Ifølge SSB tjener folk i finansbransjen i snitt 643.300 kroner i snitt, noe som gir en andreplass på landsrangeringen. Ansatte innen informsasjon og kommunikasjon er på en tredjeplass men en årslønn på gjennomsnittlig 581.000 kroner.

De som tjener minst i Norge er anstte innen hotell- og restaurantdrift. Her er årslønnen ifølge SSB i snitt 321.100 kroner.

Bransjens egne tall
En tredje lønnsstatistikk finner vi hos oljebransjeforeningen Norsk Olje og Gass (Norog).

- Vi har ikke offentlig lønnsstatistikk, men i forbindelse med årets lønnsoppgjør gikk vi ut med følgende:

«Grunnlønnen for operatørområdet er i gjennomsnitt på 597.743 kroner, og med de vanlige offshoretilleggene tjener de 730.048, i følge NHOs lønnsstatistikk. I 2009 viser i tillegg innrapporterte tall fra selskapene at arbeidstakerne også hadde en overtidsgodtgjørelse på 218 000 kroner. Den samlede lønnsutbetalingen anslås til å være over 960 000 kroner.»

Disse tallene viser ikke til snittlønnen i industrien, men et gjennomsnitt for en operatør som jobber offshore. Som du ser viser tallene til NHO statistikk og en del som innrapporteres fra selskapene. Disse tallene oppgir vi ikke, sier informasjonssjef Thina Hagen i Norog til Nettavisen NA24.

- Når det gjelder tallene fra Hays så har vi sett på dem, men kan ikke komme med noen kommentar. Vi vet ikke nok om bakgrunnsmaterialet eller beregningsmetodene til å kunne si noe som kan belyse saken. Vi kan på nevnte grunnlag heller ikke kommentere lønnsnedgangen Hays viser fra i fjor til i år.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken