Regjeringen vil avskaffe den sovende blasfemiparagrafen, og videreføre deler av paragrafen i den såkalte rasismeparagrafen.

- Dette forslaget hører ikke hjemme i Norge. Utspillet griper midt inn i striden der muslimske stater forsøker å få FN til å kriminalisere religionskritikk, sier Siv Jensen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Refser sjefen

Jensen viser til at organisasjonen av islamske stater (OIC) har varslet at de på det såkalte Durban 2-møtet i regi av FN i april, vil forsøke å få FN med på laget for å forby religionskritikk. Hun ber nå statsminister Jens Stoltenberg om å klargjøre hvorvidt Norges posisjon overfor disse kravene er endret.

På Facebook kommenterer Stoltenberg saken på følgende måte:

«Regjeringen vil styrke ytringsfriheten. Derfor har vi foreslått å fjerne blasfemiparagrafen. Det skjer i forbindelse med at vi nå lager ny straffelov der vi har foreslått å fjerne den gamle blasfemiparagrafen. Det er lagt fram for Stortinget og vil bli stemt over i løpet av våren. Samtidig har vi satt i gang et arbeid for utvide dagens hatparagraf, som beskytter mot hatefulle ytringer basert på hudfarge, legning eller livssyn.

Jeg ser at mange er bekymret for at en slik utvidet bestemmelse vil innskrenke ytringsfriheten. Det er feil. Vi vil tvert imot styrke ytringsfriheten. Det gjør vi ved å fjerne blasfemiparagrafen og gå inn for å erstatte det med et tillegg som vil være mindre omfattende enn dagens blasfemiparagraf og dagens rettstilstand. Det betyr at ytringsfriheten utvides, ikke innskrenkes.»

Her legger han til at flere har stilt spørsmål ved paragrafen gjennom eksempler som filmen «Life of Brian» og karikaturer av profeten Muhammed.

- Det er ikke forbudt i dag og vil ikke bli forbudt gjennom innføring av en bestemmelse som er mindre omfattende enn dagens, skriver Stoltenberg.