Trond Nordby, historiker og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror justisminister Knut Storberget (Ap) sitter trygt fram til valget. Men ikke lenger enn det.

- Hijabsaken har jo demonstrert at han har en ganske løs og sløv ledelse av eget departement. Men i motsetning til Ramin-Osmundsen, som ble tatt i løgn, så har jo Storberget lagt seg flat. Jeg tror ikke han vil bli byttet ut før valget, sier Nordby.

Les også: Storberget bekreftet «hijabkuppet»

Men etter valget tror Nordby at Arbeiderpartiet vil velge en ny justisminister om partiet igjen får regjeringsmakt.

- Storberget har på et vis holdt Jens Stoltenberg for narr. Både i blasfemisaken og hijabsaken har det vært tydelig at Stoltenberg har snakket om saker han egentlig ikke har vært inne i.

- Splittet regjering
Nordby tror ikke hijabsaken vil prege debatten fram til høstens valg. Han tror problemene i Nav-problemene er en større belastning for regjeringen.

- Men både blasfemi- og hijabsaken demonstrerer at vi har en splittet regjering. I blasfemisaken ble Storberget pådyttet et bein han ikke ville ha. Alt i alt fremstår det som om regjeringen har en underlig måte å jobbe på, sier Nordby.

Les også: Hamrer løs på Storberget

Norby sier at det vil være interessant å få belyst hvilken rolle Hadia Tajik har spilt i hijabsaken, selv om han understreker at det er Storberget som sitter med ansvaret.

- En politisk rådgiver kan ikke handle på vegne statsråden, slik en statssekretær kan. Om Hadia Tajik er den som har signert på hijabvedtaket, så vil det være et brudd på grunnlovens paragraf 14, sier Nordby.