Akkurat nå holder Helsetilsynet på å sjekke om kommunene klarer å gi barn i Norge de helse-, sosial- og barnevernstjenestene som skal sikre at de får en god og trygg oppvekst.

Resultatene etter et halvt år er mer enn nedslående.

For til tross for at kommunene varsles i god tid om når helsetilsynet kommer på besøk, og til tross for at de får vite nøyaktig hvilke lover og regler som skal sjekkes, står tjenestetilbudet til stryk.

Tilsynet har nemlig påvist 24 rene lov- og regelbrudd i 15 av de 20 kommunene de har sjekket så langt. I tillegg har de avdekket 10 forhold som ikke er direkte lovbrudd, men som er så negative at helsetilsynet mener kommunene må gjøre noe med dem. Bare tre av 20 kommuner har sluppet fra den varslede kontrollen uten påpeking av verken lovbrudd eller negative forhold.

Og det er ikke akkurat bagatellmessige lov- og regelbrudd Helsetilsynet har avdekket så langt.

Sikrer ikke barna
I Lier kommune avdekket Helsetilsynet blant annet at det ikke er etablert tilstrekkelige tjenester i kommunehelsetjenesten til å sikre at barn og unge med psykiske problemer får nødvendig hjelp. Kommunens sosial-, skolehelse- eller psykiske helsetjeneste har heller ikke oversikt over hvilke meldinger som blir sendt, eller bør bli sendt, til barnevernet slik at barn kan få den hjelpen de trenger og har krav på.

I Meløy kommune manglet 43 av de 56 barna som mottok hjelpetiltak av kommunen i 2007 plan for hva slags hjelp de skulle få.

I Randaberg kommune undersøkte Helsetilsynet 14 saker for å sjekke at alle har en plan for tiltak som skal hjelpe det aktuelle barnet. Ingen av dem hadde denne planen.

Har du et tips fra din kommune. Send oss en e-post på vaktsjef@nettavisen.no eller ring 21006010.

I fem tilfeller hadde barna hatt plan tidligere, men disse oppfylte ikke kravene for slike planer.

Dette har ikke blitt gjort noe med til tross for at barnevernstjenesten har vært fullstendig klar over lovbruddet. I egen årsrapport står det svart på hvitt at bare 50 prosent av barna som skal ha tiltaksplan faktisk har det.

I Aure kommune innrømmer de ansatte at de har mangelfull kompetanse til å utføre daglige arbeidsoppgavene sine. Flere har etterspurt opplæring av kommunen uten at noe har skjedd.

I Nord-Fron kommune er det ikke etablert ordninger som fanger opp feil eller uhell. Det er heller ikke lagt opp til ordninger som gjør at erfaringene fra feil og uhell kan brukes for å hindre dette i fremtiden.

Alvorlig
Direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn sier lovbruddene som er avdekket er alvorlige. Ikke bare som enkelthendelser, men fordi de viser en systemsvikt i kommunens tjenester. Og han mener funnene gir et riktig bilde av hvordan disse tjenestene fungerer i hele Norge.

- Vi velger område for tilsyn ut fra en risikoanalyse for hvor det er størst fare for svikt, og der konsekvensene av svikt kan være alvorlige. Derfor er det ikke tilfeldig at vi har valgt å se på akkurat disse tjenestene. Det samme gjelder utvalg av hvilke paragrafer i lovverket vi skal sjekke. Det er viktig for oss å ta tak i viktig ting, ikke bare bagateller, sier Hanssen.

Ett punkt i tilsynet der de fleste kommunene har feilet, er systemer for å fange opp faresignaler og tiltaksplaner for enkeltbarn.

- Mange barn og unge som vi fokuserer på får hjelp for sent i forhold til når problemene deres er oppdaget. Ofte oppdager pedagogene på skolen og i barnehagen barn som vil få problemer i løpet av livet allerede den første uken de er sammen. Da er det greit at de får hjelp øyeblikkelig fremfor fem år senere. Det er god investering både for samfunnet og for den enkelte. Da er en plan for hvilke instanser som skal gi barnet hvilke tjenester også helt essensielt for at barnet skal få det tilbudet det trenger, sier Hanssen.

Utfordringen ligger i å få kommuner som ikke har hatt tilsyn til å innse at de også kan slite med lignende problemer og sjekke egne tjenester selv.

Akkurat det har imidlertid Helsetilsynet dårlig erfaring med fra tidligere landsomfattende tilsyn.

Departementet på banen
Han sier både Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunaldepartemanget må på banen og instruere om at alle må gå gjennom rapportene og sjekke om de sliter med systemsvikt i sine organisasjoner.

- Helsetilsynet følger opp at de enkelte avvik blir lukket, men utfordringen ligger i å få ut en læringseffekt for alle. Det har departementene et overordnet ansvar for å få til, sier Hanssen.

Nettavisens kunnskapsquiz: Vinn flotte premier hver dag