- Nå er jeg optimist og regner med at dette prosjektet, som vil utgjøre en «missing link» for det norske jernbanenettet mot Sverige, Finland og Russland, blir realisert.

Det sier Vidar Segtnan, daglig leder for Trøndelags Europakontor, til Nettavisen i en kommentar til NTP-lekkasjen.

Han sier prosjektet lenge har stått i stampe, men at mange krefter har drevet lobbyvirksomhet for elektrifisering av Meråkerbanen gjennom en årrekke. Det er en lobbyvirksomhet som blant annet EU har støttet med en million kroner.

Press fra Sverige og Finland
- Dette har med transport fra Norge mot Sverige, Finland og Russland, men like mye har det med transport fra disse landene til havn i Norge å gjøre. Hvis denne strekningen ikke blir elektrisk, står vi igjen med en strekning på 50-60 kilometer uten strøm, og da kan vi like godt legge banen ned. Det er ingen som vil satse på godstransport på bane hvis man må skifte om til dieseltog på denne etappen, forklarer Segtnan.

Han sier det er bred politisk enighet om viktigheten av den trønderske togsatsingen i Midt-Norge.

Vel hundre år etter at den første jernbanestrekningen ble elektrifisert i Norge, synes turen altså å ha kommet til Trønderbanen og Meråkerbanen.

Setter av 3,9 milliarder kroner
Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) varsler at regjeringen setter av 3,9 milliarder kroner i Nasjonal transportplan til å elektrifisere jernbanen i Trøndelag.

Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer og Meråkerbanen mellom Hell og Storlien planlegges elektrifisert i første del av tiårsperioden 2014-2023, skriver Trønder-Avisa.

- Dette er den største satsingen på jernbane i Trøndelag iallfall på de siste 40 til 50 årene, sier Arnstad til avisen.

Lekkasjen slapp hun på et hastemøte i samarbeidsforumet for vei og jernbane på Stjørdal tirsdag formiddag.

Elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen er lagt inn i forslaget til Nasjonal Transportplan som regjeringen legger fram 12. april.

Trønder- og Meråkerbanen er en av Midt-Norges viktigste ferdselsårer for gods- og persontransport, og elektrifisering av Meråkerbanen beskrives som en «missing link» til det svenske jernbanenettet og EU (se rammesak).

The missing link

Meråkerbanen er strekningen fra Trondheim, gjennom Meråker kommune i Nord-Trøndelag, over grensen til Sverige og til Storlien. Meråker stasjon ligger 81 kilometer fra Trondheim og ble åpnet i 1991, da Meråkerbanen sto ferdig på strekningen Trondheim-Storlien.

Meråkerbanen er koblet til den svenske, elektrifiserte Mittbanan. Strekningen mellom Trondheim og Storlien omtales derfor som «the missing green link».

Prosjektet Missing Green Link (MGL) – Elbanen STS er et av flere skandinaviske samarbeidsprosjekter på jernbanesiden. Prosjektet har vært drevet fram av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune og Regionsforbundet Jämtland län og har også fått EU-støtte. I påvente av norske forpliktende beslutninger om elektrifisering har det stoppet opp. At den norske regjeringen nå setter av penger på NTP regnes som et gjennombrudd.

De som har kjempet for «the missing green link» har pekt på at satsingen åpner for nye voksende markeder i Russland og Baltikum. I dag går det 529.000 tonn gods per over Storlien på vei. Det tilsvarer 22.000 vognlaster per år. Potensialet for godstrafikk på jernbane over Storlien og Meråkerbanen er kartlagt til å være over 1 million tonn per år.

(Kilde: Mid-Norway.noog Wikipedia)