Ny undersøkelse i regi av Danske Bank avslører at halvparten av nordmenn ikke utnytter arvereglene på best mulig måte.

I en landsrepresentativ undersøkelse foretatt av Sentio Research på vegne av Danske Bank, er nordmenn spurt om hva som er det første de ville brukt pengene på dersom de vant én million kroner i lotto.

Kun én av to nordmenn fra 50 år ønsker å bruke noe av lottogevinsten til å gi forskudd på arv til barn eller barnebarn. I aldersgruppen 50 til 59 år er det mest populære bruksområdet nedbetaling av gjeld (58 prosent), mens 46 prosent vil gi forskudd på arv.

Nordmenn som har fylt 60 år er litt mer gavmilde da 55 prosent svarer at de vil bruke noe av gevinsten på å gi forskudd på arv.

Lønnsomt å bli mer bevisst
- Det at kun 1 av 2 nordmenn fra fylte 50 år svarer at de vil gi forskudd på arv er noe lavt og kan tyde på at flere nordmenn bør bli bevisste om hva god arveplanlegging kan bety for familien, sier privatøkonom i Danske Bank Monica Haftorn Iversen til Nettavisen NA24.

Større nytte å gi nå
Hun mener en god måte å hjelpe sine barn eller barnebarn på økonomisk er i forbindelse med boligkjøp.

- Større krav til egenkapital og høye boligpriser gjør at flere unge trenger hjelp fra familien for å komme seg inn på boligmarkedet. Forskudd på arv gjør at pengene gjøres tilgjengelig når barnet eller barnebarnet virkelig trenger pengene som mest. Samtidig kan giver ha glede av å se at arven blir brukt til et nyttig formål mens en selv lever, sier Haftorn Iversen.

Ifølge arvereglene kan du gi totalt 470.000 kroner i forskudd på arv uten at dette utløser arveavgift. Du kan hvert år gi gaver på inntil 0,5G per år (fribeløp), noe som betyr at du kan gi 41.061 kroner hvert år avgiftsfritt.

Du kan gi støtte til barn eller barnebarn som er under utdanning. Støtten bør gis jevnt og må ikke overstige det studenten normalt kan få av Lånekassen, det vil si 92 500 kroner (studieåret 2012/13)

- Husk at arveavgiftspliktige gaver må innrapporteres til skattemyndighetene selv om de ligger under fribeløpet, sier Haftorn Iversen.

Så mye kan du spare i skatt
Et konkret regneeksemåel viser at det er mange skattekroner å spare på delvis utbetaling av arv i stedet fror at alt utbetales på en gang.

Dersom et foreldrepar har to millioner kroner å fordele i arv får vi følgende tall:

Her får du null i skatt/avgift
Du får 470.000 kroner i forskudd på arv i fra far og mor, det vil si 940.000 kroner totalt. Dette utløser ingen arveavgift. Resterende, 1,06 millioner kroner, blir fordelt ut over flere år. Du kan motta inntil 0,5G i gave fra hver av dine foreldre hvert år, det vil si 41.061 kroner x 2 hvert år = 81.122 kroner. I tillegg er det mulig å motta studiestøtte inntil det en normalt kan få av Lånekassen.

Her må du punge ut 79.600 kroner til statskassen
Hvis de to millionene hadde blitt utbetalt med én gang, ville arveavgiften ha blitt som følger: Fribeløp kr 470 000 x 2 = 940 000 kroner utløser ingen arveavgift. Kr 660 000 (330 000 x 2) = 6% arveavgift = kr 39.600. De resterende 400.000 kronene gir 10 prosent i arveavgift = kr 40.000 kroner. Sum arveavgift = 79.600 kroner.

- Et obs-punkt hva gjelder det å gi forskudd på arv er at studerende på passe på hvor stor formue de har. Får du et stort beløp utbetalt i forskudd på arv fra dine foreldre, kan dette føre til at du ikke får støtte i fra Lånekassen. Derfor er det viktig med god planlegging, sier Haftorn Iversen.