Gå til sidens hovedinnhold

Lyn kan tape 60 Mikel-millioner

Hvis Morgan Andersen blir dømt for dokumentfalsk i Mikel-saken, risikerer Lyn å miste 60 millioner.

Den tidligere Lyn-direktøren må om to og en halv uke møte i retten, tiltalt for å ha forfalsket kontrakten til Chelsea-stjernen John Obi Mikel sommeren 2005.

NA24 - din næringslivsavis

Lyn risikerer tiltale
Mikel ble like før, i slutten av april 2005, solgt til Manchester United. Men etter masse bråk endte den nigerianske unggutten til slutt i Chelsea.

Lyn fikk vel 60 millioner kroner for stortalentet, men de pengene kan gå med i dragsuget om Morgan Andersen blir dømt.

- Dersom Andersen dømmes, er det nærliggende at påtalemyndigheten følger opp med en med tiltale mot Lyn for å få idømt klubben foretaksstraff. I så fall er det naturlig at det også nedlegges påstand om inndragning av overgangssummen til fordel for statskassen, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo til NA24.

Også et eventuelt suksesshonorar eks-Lyn-direktøren kan ha fått for Mikel-salget vil kunne bli inndratt. Ifølge Lyn har ikke Morgan Andersen mottatt noe slikt honorar.

Høgberg er spesialisert på kontrakt- og avtalerett i tillegg til strafferett. Det er paragrafene 34 til og med 37 i straffeloven som gir staten muligheten til å beslaglegge Lyns Mikel-millioner.

Staten kan få millionene
Her heter det blant annet at «utbytte av en straffbar handling skal inndras», at inndragning «kan foretas hos den skyldige eller hos den han har handlet på vegne av» og at «inndragning skjer til fordel for statskassen når ikke annet er bestemt».

- Hvis avtalen mellom Mikel og Lyn er forfalsket, har Lyn solgt noe de ikke hadde rettmessig adgang til å selge. I så fall har ikke Lyn noe rettmessig grunnlag til å sitte med overgangspengene, sier jusprofessor Høgberg.

Og legger til:

- En forutsetning for at en avtale skal kjennes ugyldig, er imidlertid at en av avtalens parter krever det. I denne saken synes det nå som om alle parter i en viss forstand er fornøyd med avtaleverket.

Det åpner for at påtalemyndigheten legger opp til en ny sak mot Lyn for å kunne ta beslag i de 60 millionene. Og mens Lyn og deres tidligere direktør spilte på samme lag så lenge Andersen jobbet for Lyn, står partene på hver sin side foran rettssaken i Oslo tingrett.

Tette bånd kan gi trøbbel
Men den tidligere tette støtten til Morgan Andersen kan skape trøbbel for Lyn. Det gjør det vanskeligere å hevde at den tidligere NISO-sjefen har handlet på egen hånd.

- Lyns holdning i saken var lenge at klubben sto bak Morgan Andersens versjon. Dersom Andersen dømmes for å ha forfalsket Mikels kontrakt, kan statsadvokaten, ut fra det jeg har lest om saken i pressen, ha en god sak om man velger å tiltale Lyn, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo.

Og det kan bli en realitet.

- Vi har muligheten til å gå til sak mot Lyn, men i utgangspunktet så er nok dette en sak mot Morgan Andersen, sier statsadvokat Svein Holden til NA24.

Utelukker ikke sak mot Lyn
Men Holden utelukker ikke at påtalemyndigheten vil ta rettslige skritt etter at saken mot Morgan Andersen er over.

- Vi har vurdert å gå til sak mot Lyn, og utelukker ingenting. Men det er vel en nokså liten mulighet for reaksjon der med mindre det kommer frem helt ny informasjon under rettssaken mot Morgan Andersen.

Ut fra strafferammen i tiltalebeslutningen mot den tidligere Lyn- og NISO-toppen har påtalemyndigheten fem års foreldelsesfrist for å reise sak mot Lyn.

LES OGSÅ:Lyn frykter ikke for Mikel-millionene

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker

Kommentarer til denne saken