TV 2 Nyhetene kunne søndag avsløre at polititoppene som jobbet som hemmelige agenter for den amerikanske ambassaden i Oslo i en årrekke, ikke betalte skatt.

Grep personlig inn
Ifølge TV 2 fjernet skattedirektøren saken fra jurister i Skatt Øst som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik. Dermed ble politiets henleggelse av saken ikke påklaget.

Ifølge kanalen beordret Svein Kristensen saken flyttet fra Skatt Øst til Skatt Sør mot de ansattes vilje, noe som fikk skattejuristene og skatterevisorene til å kontakte sine fagforeninger.

Krever svar
Finansminister Sigbjørn Johnsen krever nå forklaring fra Skattedirektoratet, ifølge TV 2.

En av landets fremste eksperter på skattejuss, professor i skatterett ved Universitetet i Oslo, Frederik Zimmer, synes det er merkelig at polititoppene får skatteamnesti.

– Poenget med amnesti er at skatteyteren av eget initiativ skal komme til skattekontoret. Hvis han gjør det fordi han vet at det vil settes i gang kontrolltiltak eller fordi opplysninger i pressen tilsier at det nå settes i gang kontroll, så skal han ikke ha dette fritaket, sier Zimmer til TV 2.