Gå til sidens hovedinnhold

Må varsle om utskriving

Psykiske institusjoner må varsle politiet når alvorlig psykisk syke blir utskrevet.

Helse- og omsorgsdepartementet informerte i dag om at helsemyndigheter og politi skal samarbeide nærmere i fremtiden. Håpet er at tettere dialog skal forhindre at psykisk syke personer begår kriminelle handlinger.

Ett av punktene for det nye samarbeidet er at helsepersonell må varsle politiet hvis alvorlig psykisk syke personer blir utskrevet. Taushetsplikten har tidligere vært et hinder for å varsle politiet, men myndighetene kan nå sette allmenhetens interesser først.

- Det vil kreve konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle, men hensynet til å avverge en alvorlig skade på person eller eiendom går foran hensynet til taushetsplikten. Helsepersonells taushetsplikt vil derfor ikke være til hinder for at politiet varsles for å sikre nødvendig oppfølging i disse situasjonene, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

I tillegg til oppfølging, kan Helsetjenesten kan være avhengig av politiets hjelp ved tvangsinnleggelse av personer som man tror vil påføre seg selv eller andre skade.

- Politiet vil i slike situasjoner ha bedre kompetanse til å håndtere mennesker som anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko, enn det helsepersonell vil ha, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken