Arbeidsgruppa som skal gi administrasjonsministeren anbefalinger om det fremtidige regjeringskvartalet er forsinket i arbeidet, melder Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i en pressemelding.

- Er i sluttfasen
- Jeg er informert om at arbeidsgruppa er i sluttfasen av sitt arbeid, men vil trenge noe mer tid. Det viktigste for meg er at det gjøres en grundig jobb og at de anbefalingene som arbeidsgruppa kommer med, er vel dokumenterte, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Samlet eller spredt
Spørsmålene arbeidsgruppas vurderer er om regjeringskvartalet skal være samlet eller spredt og gi eventuelle føringer for hvordan eksisterende deler av regjeringskvartalet skal håndteres i det videre arbeidet.

Mange hensyn å ta
Aasrud sa før jul at beslutningen om å rive eller bevare Høyblokka og andre bygg som fikk hard medfart av bombeangrepet i Oslo 22. juli ikke er tatt.

- Vi mangler ennå noe dokumentasjon blant annet fra Statsbygg og fra antikvariske myndigheter. Beslutningen er ikke tatt, og vi kommer ikke til å ta noen beslutning før over nyttår, uttalte statsråden da pressen var på befaring i Regjeringskvartalet.

Hun sa det er mange hensyn som skal veies før beslutningen skal tas, men at sikkerhet er en viktig faktor.