En tidligere asfaltsjef i Veidekke innrømmet overfor NRK tirsdag omfattende prissamarbeid med sin største konkurrent, NCC.

Les også: Svindlet staten for millioner

- Mafiametoder
Frps nestleder og tidligere leder i Stortingets transportkomité, Per Sandberg, kaller dette for «mafiavirksomhet»:

- Her er det to store aktører som velger å samarbeide og dele overskuddet, med den konsekvens at andre interessenter skvises ut. Det er typisk mafiavirksomhet: De driver urent spill for å skvise ut andre entreprenører, og i denne perioden har mange gått dukken, sier Sandberg til Nettavisen.

- Prisene økte voldsomt
I perioden han satt som transportleder på Stortinget, fra 2005 til 2009, mottok han mange bekymringsmeldinger om ulovlig prissamarbeid, innenfor mange deler av virksomhet rundt infrastruktur.

- I denne perioden økte prisene på all type infrastruktur, inkludert asfaltlegging, voldsomt. Svarene jeg og andre i komiteen fikk, var press i økonomien, høy oljepris og høy pris på grus. Tenk det! Nei, jeg er ikke overrasket, sier Sandberg forarget.

- Kort fortalt: Vi fikk ikke like mye asfalt igjen for pengene!

- Stadig mindre for pengene
- Dette er jo også alvorlig med tanke på alle dødsfallene på norske veier?

- Jeg vet ikke hvor langt vi skal dra dette - men vi får stadig mindre igjen for pengene vi bruker. Nå skal politiet og konkurransetilsynet etterforske tilstanden i Trøndelag, men vi skal ikke være naive, sier Sandberg.

Han tror dette er mer omfattende enn som så:

- Vi skal ikke være naive å tro at dette har bare skjedd i Trøndelag og innenfor asfalt.

- Mer konkurranse
- Hvilke områder tenker du på?

- Jeg sikter til fusjonskontrakter, vedlikehold, bygging av vei - områder hvor store entreprenører får stadig mer makt og mindre konkurranse.

- Hva mener du bør gjøres fremover?

- Kommuner, fylkeskommuner og veivesenet - alle som kjøper infrastruktur - må bli mye bedre til å kvalitetssikre anbudene. Samtidig tror jeg vi fremover må bryte opp kontraktene - slik at vi får større konkurranse. Da får de mindre og mellomstore entreprenørene også en sjanse.

- Høye erstatningskrav
Han tror det kan bli stilt høye erstatningskrav i fremtiden:

- Det kan komme fra både stat, kommune og fylkene - mot de to store selskapene. I verste fall er det de som må skvises fra markedet, sier han.

Venstres leder Trine Skei Grande som er medlem i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen mener det som er avdekket er ulovlig, usmakelig, og totalt uakseptabelt. Hun stiller store spørsmål ved konkurranse- og tilsynsmyndighetene.

Venstre: - Som å stjele pengerfra folket
- Dette er å stjele penger fra det norske folk. Nødvendige veiforbedringer er blitt hengende igjen på pga av disse lovbruddene, sier Skei Grande.

Hun mener det burde har ringt noen bjeller hos konkurransemyndighetene:

- Det er ikke første gang slikt skjer. Derfor burde konkurransemyndighetene ha vært langt mer oppmerksomme. Det burde ha ringt en bjelle når prisene har steget så mye som det har gjort i det siste, sier Skei Grande.

- Her kan det se ut som om tilsynsmyndighetene har sviktet, sier Skei Grande.