Oslo (NTB): På denne tiden for et år siden ble alle med symptomer på influensa bedt om å holde seg inne én uke. Nå viser laboratorieprøver at mange bare var forkjølet.

Rådene om å holde seg innendørs i sju dager dersom man hostet og følte seg dårlig, kom i september i fjor - lenge før selve svineinfluensapandemien skyllet over landet.

Bare de færreste ble tatt prøver av for å få bekreftet eller avkreftet smitte av influensaviruset H1N1, men av dem som ble testet, hadde bare et lite fåtall positive utslag på svineinfluensa, skriver Aftenposten.

- Vi hadde rutine for å se på mange ulike virus. I månedsskiftet august-september i fjor, da alle mente de hadde svineinfluensaviruset, men før den store bølgen virkelig kom, viste det seg at 40 prosent av dem vi testet, hadde et helt vanlig forkjølelsesvirus. Hos et par prosent påviste vi svineinfluensa, sier overlege Dag Hvidsten ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til avisen.

Når svineinfluensaen virkelig kom i slutten av oktober, skjøt også antall påviste prøver i været. I november i fjor var fire av ti prøver som ble tatt for H1N1, positive. (©NTB)