Tall Nettavisen har fått tilgang til fra Politidirektoratet viser at betydelig færre ble tatt i fotobokser i fjor enn årene før. Det er også langt færre som faktisk har blitt målt.

Hele statistikken ser du i bunn av artikkelen.

- Detaljene rundt årsaken til dette vet jeg ikke, men det som kan være en forklaring er at vi har hatt flere store veiutbygginger. Nord for Gardermoen er det nå for eksempel blitt firefelts motorvei, og der er fotoboksene borte. Dette er en vei med høy trafikk, og når det forsvinner blir det også mange færre kontrollerte. Det er også fjernet en fotoboks på E18, sier politiinspektør Jan M. Guttormsen til Nettavisen.

Guttormsen ser ikke bort i fra at det har vært en del fotobokser ute av drift i året som har gått.

- Det har jo vært noen skriverier om det, og at politi i enkelte distrikter ikke har hatt kapasitet til å ta hånd om alle sakene, sier han.

Les også: 18 av 22 fotobokser ute av drift

173.000 tatt

Målet for året som gikk var at en skulle ha kontrollert omtrent like mange bilister som året før, altså godt over 150 millioner biler. Fasiten viser at tallet ble rundt 20 millioner lavere.

- Statens vegvesen sier de har kontrollert i like mange timer, men trolig på mindre trafikkerte veier, sier han.

Totalt ble 129.898.440 biler kontrollert i vanlig fotoboks, noe som førte til at 173.006 personer ble ilagt forenklet forelegg eller anmeldt. Tilsvarende tall for 2010 var over 200.000.

Disse fikk forelegg og bøter på til sammen 232,7 millioner kroner - noe som er godt over 50 millioner kroner mindre enn året før. Antall førerkortbeslag er redusert med omtrent like stor andel som nedgangen i antall kontrollerte skulle tilsi.

Det som derimot var helt identisk er den såkalte overtredelsesprosenten. Både i 2010 og 2011 var det 0,13 prosent av bilene som kjørte forbi en vanlig fotoboks som ble tatt.

Helt annerledes for gjennomsnittsmålinger

Om en derimot ser på strekninger som det er gjennomsnittsmålinger, som i 2011 gjaldt fire steder, samt en midlertidig løsning på omkjøringsveien E16 i sommer, er situasjonen en helt annen. For mens overtredelsesprosenten er 0,13 i vanlig fotoboks, er tallet hele 0,3 prosent i gjennomsnittsmålinger.

- Overtredelsesprosenten er veldig lav i vanlig fotobokser, og utviklingen tilsier ikke noen stor utvikling i kjøremønsteret. Men på strekninger med gjennomsnittsmålinger er prosenten noe høyere, og det er nok litt fordi folk ikke helt forstår hvordan det fungerer, sier Guttormsen.

Det var en økning på rundt 300.000 som ble kontrollert i gjennomsnittskontroller i fjor, noe som førte til at 5237 personer måtte åpne lommeboka med totalt 7,2 millioner kroner.

I alt dro staten inn 239.923.500 kroner i bøter i forbindelse med fotobokser i fjor.

Guttormsen påpeker at det har vært en økning i antall saker der det stadfestes ikke straffbare forhold. Dette er i all hovedsak utrykningskjøretøyer, og økningen kommer dels av fotoboks i området der politiet driver utrykningstrening.