Tirsdag kom det en dom i Forliksrådet i en kommune på Vestlandet, hvor de tilkjenner håndballstjernen en oppreisningserstatning på 150.000 kroner.

En mann i 30-årene har erkjent å ha delt en link som viser nakenbilder av Nora Mørk. I dommen står det også:

«Klagemotpart (mannen i 30-årene, red. anm.) har innsett at deling av bildene har ført til stor belastning for klager.»

- Nora Mørk er glad for dommen i Forliksrådet, da den viser at det var verdt å kjempe denne saken for seg selv og andre i samme situasjon, sier John Christian Elden til Nettavisen.

- Forliksrådet har vurdert et fornuftig nivå for erstatningen. Det er prisverdig at fildeleren erkjente ansvar, selv om han ønsket en lavere erstatning. Forliksrådet har sett skadevirkningen og ikke minst det signalet en så vidt merkbar erstatning sender.

Bakgrunn: Nakenbilder av Nora Mørk er blitt stjålet og spredt

- 150.000 for høyt

Mannen møtte i Forliksrådet uten advokat, men anførte at beløpet på 150.000 kroner var for høyt. Mannen har mulighet for å klage avgjørelsen inn for tingretten, men må gjøre dette innen én måned fra dommen er forkynt for ham.

Nettavisen har vært i kontakt med mannen i 30-årene, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Mannen skal ha delt bildene i sosiale medier etter å ha fått spørsmålet: «Vet noen hvor vi finner bildene?» på Twitter.

- Han svarte med å legge en link til en side hvor de kunne finnes. Dette er spredning og han er dømt, sier Elden.

I april omtalte Nettavisen nyheten om at ni gutter og menn var bøtelagt på mellom 10.000 - 15.000 kroner for spredning av nakenbilder av Nora Mørk.

Mannen i 30-årene er ikke én av disse, men han er også ilagt bot.

- Dette er en svært viktig presedens, både boten fra politiet for heleri og krenkelse av privatlivets fred, samt den sivile oppreisningserstatningen. Samlet bør det ha en tilstrekkelig preventiv effekt for å unngå tilsvarende i fremtiden, sier Elden.

Les også: Ni gutter og menn bøtelagt for spredning av nakenbilder av Nora Mørk

I september i fjor fikk håndballstjernen Nora Mørk telefonen hacket og private bilder ble spredt.

Til sammen 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt hennes private bilder, og har vært under politietterforskning.

Har du blitt utsatt for spredning av nakenbilder? Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Forhandler med bildespredere

Personene er alt fra unge tenåringer til voksne menn i 40-årene. Geografisk befinner sprederne seg i flere ulike deler av Sør-, Øst- og Vestlandet, i tillegg til Midt-Norge. To av sakene ble henlagt etter bevisets stilling.

I desember 2017 meldte Dagbladet nyheten om at Mørk kom til å kreve 150.000 fra alle de 15 som hun kunne dokumentere hadde spredt nakenbilder av henne.

Les også: Mørk: - Skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg

Flere har inngått en avtale med håndballstjernen før saken gikk til Forliksrådet.

- De som ikke hadde svart på kravet, trakk vi for retten for et par måneder siden. Det er der første dom kom i dag, sier Elden.

- For de som har svart er det enten inngått forlik, eller vi er i dialog med advokatene deres om erstatningens størrelse. I de tilfellene har vi avventet denne dommen for å se hva retten mener.

Elden ønsker ikke å si noe om hvor mange de har inngått avtale med eller hvor mange de er i forhandlinger med. Han ønsker heller ikke å kommentere hvor mye Mørk foreløpig har fått inn i oppreisningserstatning.

- Vi går ikke inn på beløpene i forliksforhandlinger, da de er konfidensielle, så lenge motparten erkjenner ansvar og beklager.

Mannen i 30-årene må også betale saksomkostninger etter behandlingen i Forliksrådet på til sammen 1642 kroner.

Les også: Kan bli flere års fengsel for ulovlig deling av nakenbilder

I dag er det ingen lover som i tilstrekkelig grad dekker straffereaksjoner for ulovlig spredning av nakenbilder. Politiet etterforsker sakene under flere ulike straffebestemmelser, deriblant:

  • Brudd på opphavsretten.
  • Hensynsløs adferd.
  • Krenkelse av privatlivets fred.
  • Heleri.

Lovet ny straffelov

I april bekreftet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at en ny lov som skulle dekke tilfeller med spredning av nakenbilder, skulle være på plass før sommeren.

- Dere har sittet i regjering i fire og et halvt år, i en tid hvor flere politiadvokater forteller om at denne problematikken har tatt av. Hvorfor har dere ikke gjort noe med dette tidligere? spurte Nettavisen.

Justisministeren besøker Oslopolitiet.
Justisministeren besøker Oslopolitiet.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

- Saken har høy prioritet. Men vi er opptatt av å gi realistiske forventninger. Her må vi ha hjernekirurgisk presisjon. Loven må treffe slik vi ønsker. Men regjeringen jobber nok så fort som mulig for å få presentert et nytt lovforslag, sa Wara.

- Vi åpner for bruk av fengsel ved hevnporno. Vi vil åpne for potensielt flere år i fengsel. Om grensen skal være to, tre eller fire år skal Stortinget få debattere når den tid kommer. Men ingen skal være i tvil om at regjeringen prioriterer dette. Vi trapper opp kampen mot spredning av nakenbilder. Vi må huske hvor alvorlig disse sakene er. De som sprer disse bildene ødelegger andre menneskers liv.