I neste måned skal vitenskapsmenn gjennomføre et eksperiment med partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC). Det vil gi forskere muligheten til å søke etter svar på noen av universets ubesvarte gåter.

5000 forskere ved det europeiske forskningsinstituttet CERN, som har base i Sveits, arbeider med prosjektet.

Det er kommet flere advarsler om at eksperimentet kan være farlig, men dette avvises fra flere hold.

- Jorden kommer ikke til å bli slukt, sier professor i partikkelfysikk ved Tekniska högskolan i Stockholm, Bengt Lund-Jensen, til Aftonbladet.

Enorm hastighet
Eksperimentet går ut på å sende hydrogenpartikler og protoner i en enorm hastighet mot hverandre i en tunnel som er 27 kilometer lang. Hydrogenpartiklene og protonene vil nå en hastighet på opp mot én milliard kilometer i timen.

Når de frontkolliderer i denne hastigheten, oppstår det en ny form for partikler. Og det er nettopp disse partiklene som skal kunne gi svar på en rekke ubesvarte spørsmål.

Eksperimentene starter 10. september, og det blir første gang at forskerne tar i bruk hele tunnelen. Hele 200 journalister vil overvære denne begivenheten ved CERN.

- Det blir første gang vi kjører partikkelstrålen gjennom hele tunnelen, sier Lund-Jensen, som er ansatt ved CERN.

CERN har allerede gjennomført flere eksperimenter med LHC, men da har de bare tatt i bruk deler av tunnelen, skriver PhysOrg.com.

- Partiklene kunne sees av flere forskere i noen sekunder før de kolliderte. Utsiktene er veldig gode for fremtidige eksperimenter med å observere de forskjellige måtene materie og antimaterie oppfører seg på, sier Dr. Chris Parkens ved Universet ved Glasgow, som jobber med LHC ved CERN, til nettstedet.

Prosjektet har kostet flere titall milliarder kroner. Prosjektet kom på tegnebordet allerede på 1980-tallet, og konstruksjonen av den underjordiske tunnelen startet for ti år siden.

Men det var først i fjor at den enorme tunnelen sto ferdig. Tunnelen ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, og ligger mellom 50 og 175 meter under jorden.

Protonstrålen som sendes ut i tunnelen stabiliseres ved hjelp av 1600 magneter. Hver magnet veier bortimot 25 tonn.

Gjenskape prosesser
Målet er å gjenskape visse prosesser i universet, og det viktigste eksperimentet vil være å påvise teorien om Higgsboson til Peter Higgs. Higgs er en forsker som utarbeidet en teori om hvordan partikler samler masse (se faktaboks).

Hoggsbosonet

Peter Higgs mente at det såkalte Hoggsbosonet (boson=partikkel red.anm.) sørget for å konsentrere masse ved hjelp av et kraftfelt og dermed virker som et bindeledd som sørger for at all masse bindes og ikke flyr rundt i alle retninger. Kilde: Wikipedia

- Vi regner med å få tak på den, men det kan ta flere år. Hvis vi finner den, så forstår vi hva masse er for noe. Hvis vi ikke finner den, så eksisterer den ikke. Da er standardmodellen feil, sier Bengt Lund-Jensen.

Forskerne skal også bruke maskinen til å oppspore såkalt mørk materie. Den materien vi kjenner til i dag, som mennesker, planeter og galakser er bygget opp av, utgjør bare fem prosent av universet.

- Resten er mørk materie og energi som vi ikke vet hva er for noe. Håpet er at vi skal finne nye ledetråder til hva mørk materie består av, sier Lund-Jensen til Aftonbladet.

Men LHC-eksperimentet har vekket sterke reaksjoner i noen kretser, og i USA finnes det en organisasjon som er overbevist om at LHC vil skape et svart hull som vil oppsluke jorden. Organisasjonen har til og med forsøkt å gå rettens vei for å stanse eksperimentet.

- Det finnes en mulighet for at vi skaper et minihull. Men det vil kollapse nesten umiddelbart. Det er slikt som skjer i universet hele tiden, sier Lund-Jensen.