Gå til sidens hovedinnhold

Mattilsynet merker skitne restauranter med sure smileys

– Gapestokk-mentalitet, mener bransjen.

Den såkalte «smilefjes»-forskriften trer i kraft fra nyttår 2016. Den går kort og greit ut på at serveringssteder tydelig skal merke hvordan det har gått på de tre siste mattilsynene.

Resultatene av tilsynene skal merkes tydelig for forbrukerne. Gjerne på inngangsdøren.

* Et smilefjes betyr gode resultater på tilsyn.

* Strekmunn betyr at alt ikke er i orden, og at noe må rettes opp i henhold til krav i matlovgivningen.

* Et surt fjes på inngangsdøren betyr at det er funnet alvorlige eller gjentatte brudd på matlovgivningen.

- Gapestokk

Bransjen smiler ikke for den nye ordningen.

- Tilbakemeldingene vi har fått fra bransjen er at ordningen bærer preg av gapestokkmentalitet, og det basert på ulike skjønnsmessige vurderinger fra dem som utfører tilsyn. En slik ordning innebærer mer byråkrati, i tillegg til de krav og reguleringer bedriftene allerede forholder seg til i dag, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ingjerd Sælid Gilhus til Nettavisen.

Hun understreker likevel at bransjen ikke har noe i mot å bli ettergått.

- NHO Reiseliv er positiv til tilsyn og kontroll, men vil at de skal bære preg av veiledning og dialog, fremfor straff. I dag opplever mange at det fokuseres for mye på å jakte feil, fremfor å veilede bedriften.

Les hele høringsbrevet fra Mattilsynet her.

Bakgrunnen for forslaget er at Helse- og omsorgsdepartementet i lengre tid har hatt ønske om etablering av en nasjonal silefjesordning i bruk for tilsyn med serveringssteder.

Hensikten skal også være å tydeliggjøre tilsynsresultater overfor forbrukerne. I Trøndelag og Møre og Romsdal har det allerede vært en prøveordning siden 2007. Ifølge høringsbrevet fra Mattilsynet har ordningen hatt en positiv effekt. I Danmark er ordningen allerede innført med stort hell – sett med forbrukerøyne.

– Stor variasjon i hygiene

- Det er ikke til å stikke under stol at rapporter fra det offentlige ikke er så vennlige for forbrukerne å lese. Dette ønsker vi å gjøre noe med. De nye symbolene er lett å lese, og å tyde, sier Fagdirektør i Mattilsynet Liv Engravslia til Nettavisen og fortsetter:

- Ordningen har fungert godt i Danmark. I en undersøkelse viste det seg at 59 prosent av de spurte valgte bort restauranter som hadde fått surt fjes. Det er bra for forbrukerne. Vi vet at det er store variasjoner i hygienerutiner hos ulike spisesteder, vi håper at de sure fjesene skjerper aktørene.

NHO Reiseliv frykter at vurderingene som blir tatt får for store konsekvenser for de som driver restauranter. Den nye forskriften skal innføres allerede fra nyttår.

- Det er store ulikheter i hvilke påbud bedriftene får fra Mattilsynet under inspeksjon, og hvordan tilsynet vurderer bedriften. Vi frykter at en innføring av smilefjesordningen, vil bidra til at ulikhetene få enda større konsekvenser enn i dag. Ordningen kan komme til å basere seg på tilfeldigheter.

Forbrukerrådet ønsker ordningen velkommen.

- For forbrukerne er dette utelukkende positivt. Det er ikke alle spisesteder som har like gode rutiner, og det ligger en trygghet med innføring av den nye ordningen. Erfaringene fra Danmark er entydig positive fra forbrukerne. Dette er noe vi har tro på, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord til Nettavisen.

Slipper ikke unna

Ordningen skal i første omgang ta for seg restauranter og kafeer, ikke eksempelvis kebabsalgssteder og kiosker.

Serveringsstedene blir pålagt å ha resultatene fra de tre siste tilsynene lett tilgjengelig for forbrukerne. Hovedregelen er at du skal ha sett tilsynsresultatene før du bestiller maten.

Mattilsynet skal også opprette en nettside hvor resultater fra tilsyn publiseres.

Det er også ambisjoner om å utføre hyppigere tilsyn med serveringsstedene når smilefjesordningen innføres.

- Selv om det er noen spisesteder som ikke rammes av smilefjesordningen kommer disse fortatt til å bli kontrollert på samme måte som før, forsikrer Engravslia.

Kommentarer til denne saken