OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Den rødgrønne byregjeringen i Oslo, vil gjøre det helt bilfritt innenfor Ring 1 innen fire år. Men hvordan dette i praksis skal gjennomføres, har de ingen gode svar på.

Midt i Oslo sentrum ligger blant annet Stortinget, og under Stortingsbygningen er det en garasje for stortingspolitikerne.

Fire ganger ble Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet De Grønne (MDG) stilt spørsmålet om de vil stenge stortingspolitikernes garasje. Hver gang unngikk hun å svare. Slik svarte hun:

Første gang

- Vil du at Stortingsgarasjen skal stenges?

- Vi ser at en del nyttetransport vil det fortsatt være nødvendig å ha i sentrum, men det vi også ser, er veldig mye unødvendig biltrafikk i sentrum, som tar plass fra alle de som reiser miljøvennlig og de som reiser med sykkel, sier Nguyen Berg til Nettavisen.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum, skrev i sin blogg tirsdag at Stortingsgarasjen bør stenges først dersom byregjeringen skal forby biler.

Les bloggen: Stortingsgarasje bør stenges først

Andre gang

Nguyen Berg påpeker at de ikke har noen god sykkelløsning i Oslo sentrum, og at de ønsker å endre på det, i tillegg til å skape «nye byrom».

- Men vil dere da stenge Stortingsgarasjen?

- Det vi ser er at parkeringshusene ofte står tomme. Det er mye plass i alle parkeringshusene, fordi det er litt dyrere enn å parkere på gata. Vi trenger gateplassen vår til de myke trafikantene og de som reiser effektivt, sier hun.

Tredje gang

- Så du vil ikke svare på om du vil stenge parkeringsmuligheten for stortingspolitikerne midt i Oslo sentrum?

- Vi har ikke alle detaljene for hvordan vi skal gjennomføre dette ennå, men det vil vi finne ut av i samarbeid med de sentrale aktørene, blant annet Stortinget. Da må vi finne løsninger for hvordan vi skal stenge bilene ute, sier Nguyen Berg.

Les også: MDG-Lan: - Jeg angrer ikke på taxituren
Les også – Oslofolk som stemte grønt, har ikke innsett at de bør selge bilene sine

Fjerde gang

- Mener du at stortingsrepresentantene bør la bilen stå utenfor Ring 1?

- Vi har ikke alle løsningene for hvordan vi skal løse dette ennå, men det håper jeg at vi kan finne når vi setter oss inn i byrådskontorene, sier hun.

Hun viser til at de har god tid, og at det skal bli bilfritt innen fire år.

- Det vi vil gjøre nå, er at vi fram til 2019 skal gjennomføre testperioder, slik at vi kan finne de beste løsningene for alle - for å sikre varelevering, sikre framkommelighet for funksjonshemmede og for å sikre den transporten som må være i sentrum. Men det er jo ikke så veldig mye. Det trenger vi bare å finne en ordning på, så dette løser seg, sier Nguyen Berg.

I tillegg til Stortingsgarasjen, er det flere kjøpesentre, hoteller og private leiligheter innenfor Ring 1 som har garasjeplasser.

Heller ikke her har den nye byregjeringen løsningene klare.

- Vil dere nekte folk å parkere i sin egen garasje på Aker Brygge?

- Dette blir en del av de tingene vi skal finne løsning for når vi setter oss ned og arbeider med dette i byrådskontorene, sier Nguyen Berg.

Les også: MDG kjørte Mercedes hjem fra NRK-debatt
Les også: E18 Vestkorrioden stoppes - Akershus fylkeskommune fortviler

(Artikkelen fortsetter under bildet)


- Nødvendig med en så stor garasje?

Oslos neste ordfører, Marianne Borgen (SV), påpeker at de skal ha en god dialog med de som blir rammet av et bilfritt Oslo sentrum.

- Mener du at Stortingsgarasjen må stenges?

- Nå må vi diskutere grundigere hvordan dette i praksis skal utformes. Det som har vært viktig for oss, er at vi får et sentrum i Oslo som preges av mer gågater, mer plass for syklister og fotgjengere, og mer åpne møteplasser for folk. Så må vi jo se på akkurat grenseoppgangene rundt de forskjellige tingene, særlig rundt Stortinget i forhold til sikkerhet, sier Borgen til Nettavisen, og legger til:

- Jeg er ikke sikker på om det er behov for å ha en stor stortingsgarasje, men her må vi i dialog med Stortinget selv, og så er jeg helt sikker på at vi finner noen kloke løsninger, sier hun.

Det samme vil gjelde det nye regjeringskvartalet som skal bygges.

- Vi må ta hensyn til de sikkerhetsbehovene som er, de som trenger å kjøre bil, som statsråder og statsminister. Hvis det handler om rikets sikkerhet, så må vi jo ta med oss det i disse planleggingen, sier Borgen.

Les også: Solvik-Olsen: - Ja, la showet begynne
Les også: Oslo sentrum skal bli bilfritt innen fire år

- Skal i dialog med beboere

Når de gjelder privatpersoner egen parkeringsplass innenfor Ring 1, har hun tro på at de vil finne gode løsninger.

- Vi må jo finne løsninger i forhold til beboere. Det dette først og fremst handler om, er at folk ikke skal kjøre bil inn til Oslo sentrum og parkere der. De skal bruke kollektivtrafikktilbudet inn til byen og vi skal få en triveligere by, sier den kommende ordføreren.

- Kan du berolige de som har en leilighet, med at de kan få bruke sin garasje?

- Det vi i hvert fall kan love, er at når dette skal gjennomføres, så skal vi selvfølgelig ha en aktiv dialog både med de som bor i dette området og næringslivet. Jeg tror det er fullt mulig å finne gode løsninger på dette, sier hun.