Gå til sidens hovedinnhold

- Media bidrar til diskriminering

I positiv omtale er innvandrerne «norske», men de kriminelle har «utenlandsk bakgrunn».

71 prosent av artikler om innvandring og integrering i norske medier er problemorienterte.

- Et mindretall av medieoppslagene om innvandrere fokuserer på ressurser og muligheter, eller er nøytrale, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Osmund Kaldheim.

IMDi sin årsrapport for 2009, «Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv», kommer med hard kritikk av norske medier. Rapporten tar for seg hvordan media fremstiller innvandrere.

Fremstilles negativt
I 2009 var det like mange oppslag om islam og muslimer, som det var om Jens Stoltenberg. I tillegg har de fleste av disse oppslagene negativt fokus.

Somaliere var den innvandrergruppen som ble mest omtalt, og disse omtalene er oftest knyttet til kriminalitet, kulturell praksis og «manglende integrering».

Det er muslimer og somaliere som fremstilles spesielt skjevt og negativt.

Konklusjonen viser seg å være at disse innvandrergruppene opplever mest diskriminering og forskjellsbehandling.

8 av 10 med lang botid i Norge svarer at de føler seg godt integrert, men 5 av 10 føler seg også diskriminert.

Brukes som motsetninger
- Ved omtale av innvandrere som har gjort noe kriminelt, trekkes ofte innvandrerbakgrunnen frem. Innvandrere som utmerker seg innen idrett eller kultur omtales derimot ofte som «norske», mener IMDi.

«Innvandrere» og «nordmenn» brukes dermed som motsetninger. Siden media for mange er den viktigste kilden til kunnskap om innvandrere, stiller IMDi nå kritiske spørsmål til medier og eget arbeid.

Les rapporten her.

Pressen får støtte av Frp
Mazyar Keshvari, gruppeleder i Frps bystyregruppe i Oslo, tar mediene i forsvar og synes at IMDi gjør det litt for enkelt.

- Jeg synes de er med på fordumme debatten når de bare teller positive og negative oppslag. Det gjelder jo også etniske nordmenn at det skrives mest negativt, sier Keshvari.

Han mener at pressen ikke ville gjort jobben sin om de skjulte de faktiske forhold når det gjelder innvandrere.

- Ettersom IMDi er opptatt av statistikk, kunne de sett på statistikk for arbeidsdeltakelse og overfallsvoldtekter. Samtlige overfallsvoldtekter i Oslo det siste året er begått av ikke-vestlige innvandrere. Det er medias jobb å rapportere om dette, hvis ikke hadde de ikke gjort joben sin, sier Keshvari til Nettavisen

Kommentarer til denne saken