Gå til sidens hovedinnhold

Menn får fri - kvinner må jobbe

- De kommer i en dobbel skvis.

Forsikringsselskapet Storebrand med viktig melding til norske kvinner.

- Muligheten til å ta ut pensjon fra du fyller 62 gjelder langt i fra for alle, sier forbrukerøkonom Knut Dyre Haug til Nettavisen NA24.

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand svarer 1 av 4 at de vil ha pensjonen sin utbetalt når de fyller 62 år. Muligheten til selv å bestemme når du vil gå av med pensjon var en av de største nyhetene i pensjonsreformen i 2011 og virker som en gave til folket. Men det er det faktisk ikke.

95 prosent av menn - kun 60 prosent av kvinner
95 prosent av alle menn har mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år. Kun 60 prosent av norske kvinner kan gjøre det samme.

- Grunnen til at det er slik, er at din opptjening i folketrygden må være minst tilsvarende minstepensjon ved 62 år. I dag er dette beløpet på noe over 160.000 kroner. Kravet til å ta ut pensjon ved 62 er med andre ord høy. Selv om andelen kvinner som har rett til dette vil øke fremover, vil det alltid være en stor andel av særlig kvinner som ikke kan få pensjon før nærmere 67 år, forklarer pensjonsrådgiver Knut Dyre Haug i Storebrand.

Hvis hun eller han gjennom lønnet arbeid eller omsorg har rett til noe tilleggspensjon kan pensjonen fra 2011 tas ut før 67 år. Hvor tidlig den kan tas ut avhenger av størrelsen på tilleggspensjonen. Det tidlige uttaket kan bare gjøres slik at pensjonen ikke kommer under nivået for minstepensjonen.

Nedslående statistikk
- Når man vet at 43 prosent av alle kvinner jobber deltid, at de oftere er hjemme med barn, tjener 15 prosent mindre i timen og har færre spareavtaler i verdipapirfond enn menn, så begynner bildet å bli dystert for mange kvinner, sier Dyre Haug.

Mer nedslående statistikk sett med kvinneøyne:
* Nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner
* Nesten 60 prosent av alle uføretrygdede er kvinner
* 60 prosent av alt fravær knyttet til syke barn tas av kvinner
* Det er også et faktum at kvinner normalt lever 4-5 år lengre enn menn - og at de gifter seg med menn som er eldre enn seg selv.

Dobbel skvis
- Kvinnene kommer i en dobbel skvis: De har mindre oppsparte midler til alderdommen, og skal attpåtil fordele den lille potten over flere år. Kvinner har derfor all grunn til å bruke mer tid på å planlegge for sine eldre dager, sier Dyre Haug.

Han minner både kvinner og menn om at pensjon ikke lenger er et oppspart beløp som du får hvert år, men tilgang til en pensjonskapital som skal fordeles over en stadig lenger levetid.

- Årlig pensjon i fremtiden blir lett noe helt annet enn det vi kjenner til i dag, sier Storebrands forbrukerøkonom.

Ta kontroll
Fremdeles er det ofte det slik at mannen er familiens "finansminister", og tar hånd om større økonomiske vurderinger som lån, sparing og forsikring. Kvinnen er gjerne "økonomisjef" og tar seg av den daglige økonomien som innkjøp, regningsbetaling og lignende.

– Et tips til kvinner er at de bør vise mer interesse for de store økonomiske beslutningene. Har du god oversikt over familiens økonomi, blir det også lettere å ha en formening om hva man skal leve av som pensjonist, sier Dyre Haug.

Er det mørke utsikter til en romslig pensjonstilværelse, kan du ta noen grep allerede i dag.

Opprett en spareavtale
Det er aldri for sent å starte sparing til egen pensjon. Jo tidligere du starter, desto mindre trenger du å spare i måneden. Det er mange måter å spare til pensjon på. Ett tips er spareavtale i fond samt nedbetaling av lån. Siden du skal spare i fond jevnt og trutt over mange år, er du mindre utsatt for at verdiene svinger i aksjemarkedet.

– Beløpet kan være fra et par hundrelapper i måneden og oppover. Når pengene trekkes direkte fra bankkontoen, er det mye lettere å spare jevnt, sier Dyre Haug.

Skilsmissespøkelset
Omtrent halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse. Altfor mange er uvitende om reglene for deling, og mange har en feilaktig oppfatning av at alt deles likt ved skilsmisse.

Hovedregelen er at de verdiene man tar med inn i ekteskapet, skal man også ta med ut igjen. Kun verdier som skapes mens man er gift, skal deles likt. Men her er det flere unntak og ett av de viktigste unntakene er pensjonsrettigheter: Ved skilsmisse får i realiteten partene med seg det de har opptjent av pensjonsrettigheter. Dersom familien har valgt at mannen skal være hovedforsørger, mens kvinnen er hjemmeværende eller arbeider deltid, vil dette slå uheldig ut for hennes pensjonsrettigheter ved brudd.

– En løsning kan være å sørge for private ordninger for kvinnen. Typisk vil det si at mannen sparer jevnlig i konas navn, foreslår Dyre Haug.

Kommentarer til denne saken