Gå til sidens hovedinnhold

Mer bruk av DNA

Regjeringen og justisminister Knut Storberget går inn for økt bruk av DNA-registrering. Dermed kan flere vinningsforbrytelser bli oppklart.

Et samlet utvalg ledet av professor Asbjørn Strandbakken har lagt frem en rapport der de konkluderer med at politiet bør få utvidet adgang til å bruke DNA i etterforskningen.

Flere oppklaringer

- En utvidet adgang til å registrere DNA-opplysninger vil kunne gjøre det mye lettere å oppklare forbrytelser der oppklaringsprosenten i dag er lav, som for eksempel vinningskriminalitet, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Han mener det er et paradoks at alle snakker om hvor harde straffer man bør ha, mens det store problemet er at altfor få blir tatt. Storberget viser til at 95 prosent av de vinningskriminelle i Oslo går fri.

Storberget opplyser at regjeringen vil gå inn for å utvide DNA-registeret. Dette må følges opp med en videre debatt om politimetoder, kompetanseutvikling og utstyr, der sentrale rettssikkerhetsprinsipper og personvernhensyn ivaretas.

Alle saker

Flertallet i utvalget foreslår at det gis adgang til å bruke DNA-profiler i alle saker der det kan idømmes såkalt frihetsstraff, blant annet ubetinget fengselsstraff. Mindretallet ønsket å begrense dette til saker der det kan idømmes frihetsstraff på minimum seks måneder.

Strandbakken og de andre i utvalget har vurdert bruken av DNA opp mot hensynet til personvern, og også sett på den grundige oppfølgingen som må være på plass på grunn av den raske teknologiske utviklingen.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken