Politiets anmeldelsesregister viser en voldsom økning i antall anmeldelser av mishandling i familieforhold, viser tall fra politiets anmeldelsesstatistikk for 2008.

1457 anmeldelser dreide seg om denne typen mishandling i fjor, en økning på hele 53,7 prosent fra 2007.

- Flere tør å anmelde
- Det kan se ut som om det er en betydelig økning i familierelatert vold, men vi antar at en årsak er at flere nå tør å anmelde. Vi kan håpe at politiets økte fokus på denne type vold har bidratt til at mørketallene har gått ned. Dette vil vi undersøke og følge opp videre, sier politidirektør Ingelin Killengreen i en pressemelding.

Her presiseres det at noe av økningen skyldes at Straffelovens paragraf 219 om mishandling i familieforhold trådte i kraft 1. januar 2006, og at en del saker i denne kategorien tidligere ble registrert i politiets systemer på andre måter.

Seksualisert vold har økt med 4,1 prosent fra 2007 til 2008, og med 9, 1 prosent over en femårsperiode. Over fem år har anmeldelser av grov uaktsom voldtekt økt med 70 prosent.

- Også i denne kategorien tror vi dette skyldes at flere nå tør å anmelde. På lik linje med vold i familierelasjoner er dette et område hvor politiet har arbeidet aktivt for å redusere mørketallene, sier politidirektøren.

Nedgang i forbrytelser
Det ble levert inn anmeldelser av 264.000 forbrytelser og 122.000 forseelser i 2008, en nedgang på henholdsvis 2,8 og 3,5 prosent sammenlignet med året før.

Siden 2004 har politiet mottatt 24.000 færre anmeldelser av forbrytelser, viser tallene som er basert på politiets straffesaksregister STRASAK.