NETTAVISEN MENER: Formueskatten er en politisk prestisjesak for Arbeiderpartiets venstreside. Men symbolsaken koster norske arbeidsplasser på grunn av kapitalflukt til utlandet.

Norge er ett av få land som tviholder på formueskatt. Årsaken til at de fleste andre landene har droppet den er at eierne lett kan flytte fra skatten, og bosette seg i utlandet.

Nå har den kjente skatteadvokaten Ernst Ravnaas intervjuet ni rike nordmenn i utlandet, og skatteadvokater som har hjulpet dem.

- Syv av ni svarte at de kunne tenke seg å flytte tilbake til Norge, hvis formueskatten blir fjernet, skriver Ernst Ravnaas i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

Hans lille undersøkelse omfatter totalt 80 personer som har flyttet til utlandet med 20 milliarder kroner. For de rike med minst formue er ikke formueskatten så avgjørende, men eier du for over 100 millioner kroner blir den særnorske formueskatten viktig nok til å vurdere flytting.

- For 16 av 18 personer med formue over 500 millioner kroner var formueskatten av avgjørende betydning, skriver Ernst Ravnaas.

Dessverre har formueskatten blitt ideologi, og ikke rasjonell. For venstresiden er skatten det eneste som hindrer at de søkkrike blir nullskattytere. For høyresiden er et kronargument at man ikke skal betale skatt flere ganger av samme beløp.

Begge deler er en avsporing. Alle lønnstakere betaler skatt av sin inntekt og avgifter når de kjøper noe for pengene sine. Dobbel- og trippelbeskatning er helt normalt.

Derimot er det ikke rasjonelt å ha en skaffeform som får mange eiere til å flytte utenlands. Et godt eksempel er norske skipsredere i London. De som flytter, savner Norge. Men arvingene er kanskje født i London, går på skole der, og får venner i Storbritannia. For disse er det utenkelig å flytte til Norge.

Dermed blir konsekvensen at formueskatten - om vi liker det eller ei - bidrar til å flytte eierskapet til store norske bedrifter til utlandet.

De utflyttede rikingene og deres advokater, som Ravnaas har intervjuet, forteller at de ny-investerer i utlandet, og ikke i Norge. Hvis det er riktig, betyr det over tid færre arbeidsplasser i Norge, og flere i utlandet.

- Formueskatteflukt skjer i en tid der Norge helst bør tiltrekke seg investeringer og risikokapital, oppsummerer Ernst Ravnaas i sitt innlegg.

På 50- og 60-tallet var Arbeiderpartiet pragmatiske i sin skattebehandling av skipsrederne. I sosialdemokratiets «gullalder» så man gjennom fingrene på skatteunndragelser, så lenge rederne tjente inn valuta til landet.

Nøkkelen til full fjerning av formueskatten er at Arbeiderpartiet er med på reformen. Den mest næringsvennlige delen av partiet har vært på glid, men de siste årene har det vært hakk i plata med «skatteletter til de rike».

Så sent som i budsjettbehandlingen i høst ville Arbeiderpartiet øke formueskatten med 3,2 milliarder kroner fra regjeringens forslag. - I budsjettet for 2015 foreslo regjeringen mer i skattekutt til den rikeste ene prosenten enn de foreslo til styrking av sykehusbudsjettene, skrev Arbeiderpartiets fraksjon i Finanskomiteen.

Sannheten er at de rike som flytter utenlands verken betaler formueskatt, inntektsskatt, eiendomsskatt eller andre avgifter til Norge.

Snakket om «skatteletter til de rike» er trolig god retorikk, men dårlig politikk. Norge bør ha regler som frister formuende personer og industrieiere å flytte til landet og skape arbeidsplasser - ikke tviholde på en skatt som gir lite inntekter i statskassen, men som medvirker til kapitalflukt.

Nettavisen mener at Arbeiderpartiet må tenke nytt på formueskatt. Et forslag er å bytte skatteletter på inntekt og formue mot hardere beskatning av eiendom og forbruk.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Skulle det bare mangle at også de søkkrike betaler skatt, eller fører formueskatten bare til at de flytter utenlands?