Fra 2003 til 2007 mottok Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) over 13.000 krav om erstatning fra pasienter og pårørende, skriver Aftenposten.

Totalt har myndighetene måttet utbetale over to milliarder kroner i erstatning for uheldig behandling i denne perioden.

Av alle klagene som NPE mottok i løpet av de fem årene, gjaldt 11 prosent av dem kreftbehandling.