Regjeringen går inn for å la småbedrifter, med mindre enn fem millioner i årlig omsetning, bli unndratt fra revisjonsplikten.

Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå dreier det seg om et sted mellom 130.000 og 140.000 selskaper.

Mye penger spart
De mindre bedriftene vil hver for seg spare et sted mellom 10.000 og 30.000 kroner i revisjonsutgifter per år. Totalt sett blir besparelsen for småbedriftene opp mot to milliarder kroner årlig.

- Lovpålagt revisjon har hittil kostet 1,5 til 2 milliarder kroner hvert år for de mindre bedriftene. Innsparingen ved frivillig revisjon går rett på bunnlinjen til de bedriftene som ikke har behov for revisjon av regnskapene. Nå kan disse midlene i stedet sikre inntjeningen for bedriften, skriver John G. Bernander, NHO-sjef, i en melding.

Og han fortsetter:

- Dette er tidenes forenklingstiltak. Det innebærer en innsparing i milliardklassen for småbedriftene i Norge.

Første skritt
Endringen kommer etter en politisk dragkamp over lengre tid. Sp har vært for, SV har vært imot og Ap har vært splittet. Men både finansdepartementet og næringsdepartementet er for forenklingen.

Arbeidsgiversiden, representert ved NHO har hele tiden vært for en forenkling av reglementet.

- På NHOs årskonferanse 2010 lovet næringsminister Trond Giske oss konkrete tiltak for forenkling. Nå tar regjeringen et stort og første riktige skritt, skriver Bernander.

To sider
Revisorene er imot å lempe på kravene og begrunner synspunktet med mindre kontroll og mer økonomisk kriminalitet. De er imidlertid ikke alene om sitt syn, både Skatteetaten og Økokrim er imot lovendringen.

- Det er oppsiktsvekkende at en regjering dominert av Arbeiderpartiet, som har en klar og uttalt målsetting om å redusere skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet, fremmer et slikt forslag, skriver Per Hanstad, administrerende direktør i Den norske Revisorforening.

Revisorforeningen mener også at den økonomiske gevinsten heller ikke vil gjøre seg gjeldende.

- De 15.000 kronene som disse 137.000 aksjeselskapene i gjennomsnitt betaler i årlig revisjonshonorar, vil heller ikke representere en reell kostnadsbesparelse. Det sparte revisjonshonoraret vil i hovedsak bli spist opp av tilsvarende økning i regnskapsførerhonorarer og andre kostnader som følge av de omfattende rapporteringskravene regjeringen har pålagt norske virksomheter. Bortfall av revisjon vil ikke fjerne en eneste skjemaplikt, skriver Hanstad.

Og han skriver videre: - Dette fremstår mer eller mindre som en nødhandling fra regjeringen i mangel av andre konkrete tiltak som virkelig kunne monnet i forhold til å redusere reelle byrder og skjemavelde for små virksomheter i Norge.

Finansdepartement vil som følge av de nye reglene oppleve et provenytap på flere hundre millioner kroner. Til sammenligning har svenske myndigheter kalkulert med et inntektstap på omkring en milliard kroner etter en lignende regelendring i Sverige, skriver dn.no.

Revisjonsplikt for småbedrifter er allerede avskaffet i alle de landene det er naturlig å sammenligne Norge med.

Les flere saker på NA24