Gå til sidens hovedinnhold

Millionglid for Alsgaard

Thomas Alsgaard (35) håver inn også utenfor skisporet.

«Det er i år solgt en eierandel i et av selskapets investeringer. Dette har gitt en god avkastning slik styret ser det», skriver styreleder og daglig leder Alsgaard i årsberetningen til Senepsrud AS.

NA24 - din næringslivsavis

Nannestad-selskapet har som formål å investere i andre selskaper, aksjer og eiendommer, og i det første driftsåret kom det inn nesten 7,1 millioner i finansinntekter.

Satser på eiendom
Det ga et overskudd etter skatt på vel syv millioner. Og fremtidsutsiktene for skilegendens heleide selskap er lyse:

«Det forventes at neste års omsetning så vel som resultat vil ligge på omtrent samme nivå som for/vesentlig over inneværende regnskapsår», skriver Thomas Alsgaard.

Han overfører hele overskuddet til egenkapitalen, som nå er på vel åtte millioner. Selskapet har mindre enn 50.000 i gjeld.

Senepsrud AS satt ved årsskiftet på fem prosent av aksjene i eiendomsselskapet SPG Flen AS i Oslo, og eide halvparten av eiendomsselskapet Res 1 AS i Nannestad. I tillegg kommer 16,9 prosent eierandel i treningsutstyr-leverandøren Nordic Fitness AS, som omsatte for 25,4 millioner i fjor.

Brøt aksjeloven
Senepsrud AS hadde ved årsskiftet to heleide datterselskaper: Bedriftsrådgivningsfirmaet Thomas Alsgaard AS og Lofsdalen Skidcamp AB i Sverige.

Thomas Alsgaard AS omsatte for 1,75 millioner i fjor, og fikk et overskudd på rundt en halv million. Skilegenden tar ikke ut utbytte, men overfører pengene til egenkapitalen.

«Endringen i omsetningen har for det vesentligste sammenheng med sterk etterspørsel etter selskapets tjenester», skriver Alsgaard.

Han tok ut 400.000 kroner i lønn og 128.000 i andre ytelser i fjor. 35-åringen har dessuten lånt 85.000 fra selskapet, noe som strider mot aksjelovens § 8-7 (kreditt til aksjeeiere).

Brudd på aksjeloven kan straffes med bøter eller i ytterste konsekvens fengsel i ett år.

Thomas Alsgaard besvarte ikke NA24s henvendelse torsdag formiddag.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai