I 2006 fikk Statnett tillatelsen til å bygge to såkalte mobile gasskraftverk under forutsetningen at de kun skulle brukes i krisetilfeller.

Nå har budsjettet sprukket med 800 millioner kroner. De to gasskraftverkene, med formidable utslipp, skulle koste 1,5 milliarder kroner til sammen, men nå har det økt til 2,3 milliarder, skriver Aftenposten .

Statnett forklarer millionsprekken med stort tidspress, økte byggekostnader og prosjektets omfang.

Grunnen til at byggingen av de mobile gasskraftverkene ble vedtatt, var energikrisen i Midt-Norge og frykten for en total strømkollaps i tilfelle et nytt ekstremt tørt år.

Gasskraftverkene ligger på Tjeldbergodden i Aure kommune og Nyhamna i Aukra kommune.