- Katten som døde i helgen av mishandling på Tertnes i Bergen er ett av mange grove eksempler på dyremishandling. Vi ser at forekomsten ikke er minkende. Nå må myndigheter, politikere, politi og rettsvesen våkne og ta ansvar, sier informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Odd Harald Eidsmo til Nettavisen.

Les mer:- Skutt i beinet og slått i hodet

- Få blir straffet for sine ugjerninger
Eidsmo forteller at alle slike grove saker har én ting til felles: Mishandleren får som regel kun en bot for sine ugjerninger.

- Til og med de mest sadistiske eksemplene blir kun straffet med betinget fengsel. Det finnes langt strengere straffer ved tyveri! Disse dyrene er ofte fritt vilt, og sakene blir tatt lite alvorlig av politiet. Det skal svært mye til før noen blir straffet for dyremishandling i Norge. Dette skjer i et land som påberoper seg å være i teten når det gjelder dyrevelferd! raser Eidsmo.

Han etterlyser nå strengere straffer for dyremishandling.

- Vi ser at rettsapparatet ikke benytter seg av strafferammene. På mange måter opprettholder politi og rettsvesen denne dårlige holdningen mot dyr. Man unnlater å slå hardt ned på slike mishandlingssaker! Dette må gjøres noe med, sier Eidsmo.

Han legger til at den nye Dyrevernloven heller ikke har bidratt i positiv retning.

- Forsøk på dyr er blitt gjort lovlig, og uaktsom dyremishandling er ikke straffbart lenger. Det blir litt bakvendt å tenke at de som mishandler dyr, gjerne har problemer selv, og glemmer helt offeret her som er dyret. Det er liksom et større problem for mennesket enn for dyret, sier Eidsmo.

Les også:Slik mishandles dyrene

- Mange grove eksempler
- Det mangler avskrekkende straffer for å hindre at folk mishandler dyrene sine. Vi opplever at det fester seg en holdning som ikke er god, hvor folk mener mishandling av dyr ikke er så alvorlig, sier Eidsmo.

Han kan forteller om en rekke grove eksempler.

- Vi har sett katter som har fått øynene trukket ut, katter som er blitt skutt på og slått i hjel for moro skyld. Noen har kommet med syreskader. Det finnes ingen begrensninger på kreativiteten, sier Eidsmo.

Slike mishandlinger kan utføres av barn og unge.

- Ofte så vet jo ikke barn bedre. Enda verre er det når vi ser eksempler på voksne som har mishandlet og vanskjøttet dyr.

- Tegn på at noe er alvorlig galt
Vold mot dyr kan bety vold mot mennesker i neste omgang, og er tegn på at noe er alvorlig galt, fortalte veterinær Ulf Erlandsen på Tertnes dyreklinikk til Nettavisen mandag.

Dette er Eidsmo enig i.

- Mye forskning har vist at de som har utøvet vold mot mennesker, gjerne har startet med vold mot dyr. Dette bruker blant annet FBI i USA, når de jakter på voldspersoner. Da leter de gjerne i registeret for å se om den mistenkte har plaget eller pint dyr i fortiden, forteller Eidsmo.

Han legger til: - Det å hindre vold mot dyr, og straffe eller fange opp gjerningsmannen, kan bidra til å hindre vold mot mennesker senere.

- Trenger eget dyrepoliti
Eidsmo etterlyser ikke bare strengere straffer, men også et eget dyrepoliti.

- Nå er det Mattilsynet som skal dekke dette området, sammen med mange andre områder. Dette fører til at dyrevernet får lite av budsjettet, og blir behandlet litt stemoderlig og nedprioritert, sier Eidsmo.

Mishandlingsmetodene kjenner ingen grenser
Eidsmo påpeker at et annet aspekt ved å bli hjemløs, er at dyret da ikke har noen til å beskytte seg lenger, og kan komme i fare for å bli mishandlet.

- Vi ser alle mulige kreative metoder for å kvitte seg med dyret. Noen kaster levende kattunger i en søppelsekk i konteinere, noen binder hunden fast til et tre i skogen og forlater den der, og noen kaster katter ut av bilvinduet i fart. Det finnes ingen begrensninger, forteller Eidsmo.

I Dyrebeskyttelsens rapport om hjemløshet fra 2009, henvises det til en rekke eksempler - blant annet om hjemløse Vincent.

Han ble funnet bak Vestkanten kjøpesenter i Loddefjord 28. november 2008. Kattungen var da 6-7 uker gammel, sterkt forkommen og manglet venstre øre.

Etter å ha blitt behandlet hos veterinær, kom denne fram til at øret til den hjemløse katten etter all sannsynlighet hadde blitt klippet av med saks.

I 2006 ble en mishandlet katt funnet på Tertnes i Bergen, som hadde fått skåret et snitt i halen og revet av hud og pels. I tillegg så det ut til at værhårene var brent eller nappet ut. Katten overlevde, men måtte gjennom store operasjoner.

Samme år ble en hjemløs katt funnet mishandlet til døde i Skien. Denne skal ha blitt funnet i en blodpøl i gågata, og det ble mistenkt at den var blitt slått til døde med en gjenstand.

I 2008 fant et ektepar tre utsultede hundevalper og en kattunge i Romsdal. Dyrene var forlatt, og det var ingen tvil om at de var blitt plassert der for å dø, skriver Dyrebeskyttelsen i rapporten. Saken ble politianmeldt, og mannen som hadde begått ugjerningen fikk 5000 kroner i bot.

Les også:Slik dumpes kjæledyrene

Les også:- Helt rått at dyrene dumpes i kulda

Videre står det i rapporten: «De vanligste formene for mishandling av hjemløse katter er henging, brenning, å stikke ut øynene samt avkutting av haler. Fantasien for mishandlingsmetoder kjenner ingen grenser».

- Trenger offentlig støtte til hjelpesentre
Eidsmo forteller at dyrevernet ofte faller mellom to stoler.

- Vi må jo søke om støtte fra landbruksdepartementet – som vi ofte jobber i mot. Dette er selvsagt ikke et bra system.

Han påpeker også at staten gir støtte til blant annet miljøvernorganisasjoner.

- Det er bra, men hvorfor skal ikke staten gi støtte til dyrevernorganisasjoner? Miljøorganisasjoner får jo millionbeløp hvert år.