- Det er mistanke om et tilfelle av den milde formen av dyresykdommen fugleinfluensa i en hobbyfuglbesetning i Indre Østfold. Det er tatt prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, melder Mattilsynet i en pressemelding.

Prøveresultatene var klare 2. desember og det ble tatt nye prøver av flokken onsdag.

- Mattilsynet anser imidlertid at det er grunnlag for mistanke om at besetningen kan være smittet av den milde formen av dyresykdommen fugleinfluensa, da infeksjon med denne typen fugleinfluensavirus kan forløpe uten symptomer», heter det på Mattilsynet sine nettsider.

- Ikke farlig
Siden dyrene ikke viser tegn til sykdom, anser Mattilsynet at det ikke er grunn til å frykte at besetningen er smittet med den alvorlige varianten av fugleinfluensa.

- Det er ikke farlig for folk, sier regional pressekontakt i Mattilsynet Siw Ulvehøj til Nettavisen.

Den aktuelle gården er nå pålagt restriksjoner. Det betyr at en forsøker å hindre transport ut og inn av gården av dyr og ting som ha vært i nærheten av dyr.

- Dersom det påvises lavpatogent fugleinfluensavirus, vil det også bli opprettet en risikosone på minst 1 km radius rundt besetningen. I en slik risikosone vil det bli innført forbud mot å forflytte fjørfe og andre ting som kan føre med seg smitte. Det vil også bli innført en rekke restriksjoner på transport inn og ut fra fjørfebesetninger i risikosonen, hter det i pressemeldingen.

Frykter fotfeste
Selv om Mattilsynet understerker at ingen behøver å bli redde for mistanken om den milde formen for fulgeinfluensa i Østfold, er saken likevel alvorlig fordi viruset kan bli mer hissig.

Den alvorlige formen for fugleinfluensa (høypatogen fugleinfluensa) er en dyresykdom som kan føre til store økonomiske konsekvenser for fjørfenæringen hvis den får fotfeste her i landet. Fordi influensavirus kan forandre seg når det forekommer i dyrepopulasjoner, er det en viss fare for at lavpatogene virus kan omdannes til høypatogene over tid, opplyser Mattilsynet.

- Vi vil vite om noen dager om det eventuelt har utviklet seg til høypatogen fulgeinfluensa. Risikoen er likevel minimal. Selv i land der folk bor sammen med hønene sine er risikoen minimal. Vi er ikke bekymret, sier Ulvehøj.

Her kan du lese pressemeldingen fra Mattilsynet